Bijdrage Arie Slob schriftelijke vragen over knooppunt Hoevelaken en de aansluiting A1/A30

22-02-2011 10:00 22-02-2011 10:00

Vragen va het lid Slob (ChristenUnie) aan de minister van Infrastructuur & Milieu over knooppunt Hoevelaken en de aansluiting A1/A30.

1. Klopt het dat er een tekort is op de herinrichting van knooppunt Hoevelaken van 150 a 300 mln euro en dat aan de regio is meegedeeld door Rijkswaterstaat dat u van mening bent dat de afslag Hoevelaken kan verdwijnen?

2. Kunt u toelichten hoe deze forse overschrijding is ontstaan?

3. Moet ik hieruit afleiden dat u afstand neemt van de mening van uw voorganger dat er voldoende redenen zijn om de afslag Hoevelaken te behouden?

4. Wat zijn de gevolgen voor het onderliggend wegennet en de thans al zwaarbelaste aansluiting A1/A30 als de afslag Hoevelaken verdwijnt?

5. Klopt het dat Rijkswaterstaat in het kader van de planstudie A28 al op korte termijn de afrit Hoevelaken vanuit de richting Zwolle en Amsterdam wil afsluiten? Bent u bereid deze maatregel te schrappen? Zo nee, waarom niet?

6. Klopt het dat Rijkswaterstaat maatregelen die bijdragen aan de doorstroming van het hoofdwegennet en de leefbaarheid van de regio (geluid, lucht, natuur en inpassing) niet heeft opgenomen in de voorlopige ramingen voor het knooppunt Hoevelaken?

7. Klopt het dat Rijkswaterstaat weigert de ramingen vrij te geven aan de regio voor deze maatregelen zoals verdiepte of verhoogde ligging van de A28 ter hoogte van Schuilenburg-De Schammer en/of park Randenbroek/Heiligenberg en/of Nimmerdor/Den Treek, of dive-unders in plaats van fly-overs in knooppunt Hoevelaken, maar wel vraagt aan de regio d.m.v. Value Engineering te komen tot een goedkoper pakket?

8. Vindt u dit deze houding passen bij een goede en efficiente samenwerking van overheden en de adviezen van commissie Elverding?

9. Deelt u de mening dat het nu voor de regio onmogelijk is om op een zorgvuldige wijze aan de inwoners van de betreffende gemeenten, omwonenden van de A28 en knooppunt Hoevelaken en gebruikers van de afslag uit te leggen dat er een streep gaat door de oorspronkelijke ambities en dat goede bereikbaarheid van het hoofdwegennet ten koste zal gaan van lokale bereikbaarheid, geluid, lucht, natuur en inpassing?

10. Bent u bereid alle ramingen van Rijswaterstaat voor knooppunt Hoevelaken zo spoedig mogelijk vrij te geven voor de regio?

11. Bent u bereid de markt te consulteren om te kijken of er goede oplossingen kunnen worden gevonden waarbij afslag Hoevelaken behouden blijft?

12. Bent u bereid in de studie naar knooppunt Hoevelaken ook integraal de problematiek van de aansluiting A1/A30 bij Barneveld mee te nemen en daarbij het doortrekken van de A30 naar de oude rijksweg Voorthuizen en een afslag van de A30 naar de A1 richting Apeldoorn waardoor de stoplichten kunnen verdwijnen mee te nemen?

13. Ziet u mogelijkheden om de afslag Hoevelaken en de genoemde optimaliseringen rond knooppunt A1/A30 te financieren uit de komende 2e tranche benutting?

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari