Bijdrage Arie Slob schriftelijke vragen over goedkope groeikansen op het spoor Zwolle-Utrecht

23-02-2011 11:00 23-02-2011 11:00

Vragen van het lid Slob (ChristenUnie) aan de minister van Infrastructuur en Milieu over goedkope groeikansen op het spoor Zwolle-Utrecht.

1. Kent u het bericht 'Geen geld, toch volop kansen' (1)
2. Herinnert u zich uw reactie op de ChristenUnie-notitie "Impuls voor de Veluwelijn"? (2)
3. Deelt u de mening van de onderzoekers van DHV dat station Nijkerk Corlaer wel inpasbaar is als de sprinter op de Veluwelijn doorrijdt als zonetrein naar Utrecht en de Valleilijn de stops in Den Dolder, Bilthoven en Utrecht Overvecht overneemt? Zo nee, kunt u dit onderbouwen?
4. Deelt u de mening dat een kwartierfrequentie van de IC Zwolle-Utrecht kan leiden tot een hogere vervoervraag en dat het voor de reiziger aantrekkelijker is als er 4x per uur een wat kortere trein rijdt dan 2x per uur een trein op volle lengte?
5. Deelt u de mening van de onderzoekers van DHV dat een kwartierdienst van de IC Zwolle-Utrecht mogelijk wordt door van het in het kader van Randstadspoor geplande keerspoor Harderwijk een volwaardig inhaalspoor te maken?
6. Bent u bereid bij Harderwijk volwaardige inhaalsporen te realiseren in plaats van een keerspoor? Zo nee, waarom niet?
7. Zijn de gevolgen van de frequentieverhoging van Randstadspoor tussen Amersfoort en Harderwijk onderzocht voor de regionale bereikbaarheid en specifiek voor de 5 drukke spoorovergangen in Ermelo? Zo ja, kunt u de resultaten naar de Kamer sturen?
8. Wat is de stand van zaken met de uitvoering van de motie Slob (3) over het realiseren van inhaalsporen bij Bilthoven ten behoeve van een betrouwbaarder dienstregeling op de corridor Zwolle-Utrecht en het doortrekken van de Valleilijn richting Utrecht?

1) OV-Magazine, 9 december 2012
2) Kamerstuk 32404 nr. 30, 16 november 2010
3) Kamerstuk 32500 A nr. 29

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari