Bijdrage Slob schriftelijke vragen Euroterminal Coevorden/spoorcapaciteit Zwolle-Coevorden-Emmen

17-02-2011 11:00 17-02-2011 11:00

Vragen van het lid Slob (ChristenUnie) aan de minister van Infrastructuur en Milieu over Euroterminal Coevorden en spoorcapaciteit Zwolle-Coevorden-Emmen (ter aanvulling op de vragen van het lid Haverkamp d.d. 11-2-2011 zaaknummer 2011Z02832)

 

  1. Heeft ProRail op grond van artikel 8 van het Besluit Capaciteitsverdeling Hoofdspoorweginfrastructuur wel de bevoegdheid gedurende zo’n groot deel van de dag een spoorverbinding te sluiten voor goederenvervoer?
  2. Om hoeveel goederentreinen gaat het die nu niet kunnen rijden op de gewenste tijden?
  3. Klopt het dat deze goederentreinen niet kunnen rijden omdat de nieuwe vervoerder niet twee maar één locomotief per trein in zet?
  4. Deelt u de mening dat de capaciteit op een spoorverbinding te krap is als blijkbaar het inzetten van twee locomotieven noodzakelijk is om de dienstregeling te kunnen rijden en dat de dienstregeling bij zo’n krappe ruimte wel erg gevoelig wordt voor vertragingen?
  5. Deelt u de mening dat op grond van de regelgeving over spoorcapaciteit niet van een goederenvervoerder kan worden gevraagd twee locs in te zetten en dat railterminal Coevorden als dit wel zou worden geëist zich uit de markt zou prijzen?
  6. Herinnert u zich de antwoorden op de vragen van het lid Slob over de spoorcapaciteit Zwolle-Herfte Aansluiting-Emmen d.d. 17 november 2010?
  7. Deelt u de mening dat het niet mogelijk is gebleken om alle aanvragen voor capaciteit op deze spoorverbinding naar tevredenheid van de gebruikers af te handelen?
  8. Is de spoorverbinding Zwolle-Coevorden-Emmen op grond van de recente besluiten over het beperken van het goederenvervoer inmiddels overbelast verklaard? Zo nee, waarom niet en kunt u in dat geval onderbouwen dat u hiermee nog handelt binnen de Europese richtlijnen op dit punt en wat er dan wel moet gebeuren om deze spoorlijn overbelast te verklaren nu al jaren bekend is dat er een capaciteitsknelpunt is?
  9. Is de spoorverbinding Zwolle-Coevorden-Emmen in uw ogen robuust? Zo ja, kunt u dit onderbouwen?

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari