Bijdrage Arie Slob VAO staatsdeelnemingen

16-02-2011 14:00 16-02-2011 14:00

De heer Slob (ChristenUnie): Voorzitter. Tijdens het algemeen overleg hebben wij over heel veel zaken gesproken. Er ontstond ook enige discussie over het mogelijk privatiseren van Holland Casino. Dat is opeens weer een thema geworden, zo bleek, nadat in de afgelopen jaren -- dit was mede ingezet door toenmalig minister Hirsch Ballin -- een strakke lijn was uitgezet die indertijd de steun had, en overigens nog steeds heeft, van de fractie van de ChristenUnie. De vorige coalitie van CDA, Partij van de Arbeid en ChristenUnie heeft dit indertijd ook ondersteund. Wij willen die strakke lijn ook in deze periode gewoon vasthouden. De redenen hiervoor zal ik verwoorden in een motie die ik nu zal voorlezen.

 

*M

 

De Kamer,

 

gehoord de beraadslaging,

 

constaterende dat tijdens het algemeen overleg Staatsdeelnemingen gesproken is over een mogelijke privatisering van Holland Casino;

 

constaterende dat het tegengaan van kansspelverslaving, het beschermen van de consument en het tegengaan van illegaliteit en criminaliteit de hoofddoelen zijn van het kansspelbeleid;

 

overwegende dat daarom Holland Casino, onder strenge restricties, het alleenrecht heeft op het aanbieden van casinospelen;

 

overwegende dat ook voormalig minister Hirsch Ballin een monopolie voor casinospelen noodzakelijk achtte om een restrictief kansspelbeleid te kunnen voeren;

 

van mening dat het vrijgeven van de kansspelmarkt een groot risico met zich meebrengt voor een gecontroleerd kansspelbeleid, mede door een toename van het aanbod van buitenlandse (internet)kansspelaanbieders;

 

verzoekt de regering, vast te houden aan het eerder door minister Hirsch Ballin ingezette restrictieve kansspelbeleid en versterkt in te zetten op het verder tegengaan van kansspelverslaving en om die reden niet over te gaan tot privatisering van Holland Casino,

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door het lid Slob. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

            Zij krijgt nr. 120 (28165).

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari