Bijdrage Arie Slob VAO Binnenvaart

23-03-2011 15:00 23-03-2011 15:00

De heer Slob (ChristenUnie): Voorzitter. Tijdens het algemeen overleg maar ook later, tijdens een vragenuurtje, hebben mijn fractie en andere fracties aandacht gevraagd voor de langdurige stremming van de Rijn bij de Lorelei. Veel Nederlandse schippers hebben daar zeer lang veel last van ondervonden; dan druk ik mij nog zachtjes uit. Ik heb toen onder andere gevraagd naar de mogelijkheid van compensatie voor deze schippers. Tijdens het vragenuurtje heeft minister Kamp aangegeven dat dit een kwestie was van ondernemersrisico waarvoor ondernemers zich kunnen verzekeren en dus niet een zaak van de overheid. Ik heb daarover opgemerkt dat dit niet echt buitengewoon normale omstandigheden waren en dat het dus de vraag is in hoeverre men zich daar helemaal voor had kunnen indekken, maar we hebben het daar even bij moeten laten. Ik was aangenaam verrast dat minister Kamp kort geleden alsnog heeft besloten om 35 binnenvaartondernemingen te compenseren door een vergoeding uit de WW-pot te geven vanwege een uitzonderlijke situatie. Ik zie dit maar als positief voortschrijdend inzicht. Dat is mooi, maar er zijn meer schippers die grote schade hebben geleden. Vandaar de volgende motie.

 

*M

 

De Kamer,

 

gehoord de beraadslaging,

 

constaterende dat veel binnenvaartschippers zijn gedupeerd door de langdurige stremming van de Rijn bij de Lorelei van 13 januari 2011 tot 14 februari 2011;

 

constaterende dat de regering tijdens het vragenuur van 25 januari 2011 bij monde van minister Kamp heeft aangegeven dat het een zaak van betrokkenen zelf is om zich tegen dit soort calamiteiten te verzekeren;

 

constaterende dat de regering alsnog heeft besloten om 35 binnenvaartondernemingen een vergoeding uit de werktijdsverkortingsregeling te geven wegens de uitzonderlijke situatie die is ontstaan door de langdurige stremming van de Rijn bij de Lorelei;

 

constaterende dat deze uitkering niet met terugwerkende kracht door andere getroffen ondernemers kan worden aangevraagd en toegekend;

 

overwegende dat veel ondernemers geen aanvraag hebben ingediend gezien de eerdere afwijzende houding van de regering;

 

verzoekt de regering, binnenvaartondernemers de mogelijkheid te geven om met terugwerkende kracht alsnog een aanvraag in te dienen voor vergoeding uit de werktijdsverkortingsregeling,

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Slob en De Rouwe. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

            Zij krijgt nr. 52 (30523).

**

 

De heer Slob (ChristenUnie): Ik realiseer mij dat er ook schippers zijn zonder personeel, de zogenaamde zzp'ers. Ook over hen had ik een motie willen indienen, maar dit is daarvoor niet de goede plaats. Die verantwoordelijkheid ligt conform de Bijzondere Bijstandsregeling Zelfstandigen immers zelfstandiger bij de gemeenten. Ik weet wel dat in Duitsland ook voor deze categorie een soort juridisch-fiscale coulanceregeling wordt getroffen. Ik dien hier geen motie over in, maar ik verzoek de regering om gemeenten te vragen om de nodige coulance te betrachten ten opzichte van deze groep en om de Kamer te informeren over wat dat verzoek heeft opgeleverd.

            In het algemeen overleg heb ik de minister gevraagd om een vervolg op de VERS-regeling in het leven te roepen. Ik heb op dat punt een toezegging gekregen, maar uiteindelijk blijkt dit niet echt een VERS-regeling te zijn. Er is slechts sprake van milieuprestatiecontracten. Dat is op zich een mooi instrument waarmee haalbaarheidsstudies en proefprojecten kunnen worden gedaan, maar voor de daadwerkelijke verduurzaming van bestaande schepen is meer nodig. Vandaar de volgende motie.

 

*M

 

De Kamer,

 

gehoord de beraadslaging,

 

constaterende dat in 2016 in de binnenvaart een emissienorm gaat gelden die vergelijkbaar is met de Euro 6-norm;

 

constaterende dat die norm slechts te halen is met naschakeltechnieken zoals een katalysator en roetfilter;

 

constaterende dat deze voor de binnenvaart beschikbare systemen nog zeer onvolkomen en kostbaar zijn en dat de komende vijf jaren alles op alles gezet moet worden om die systemen door te ontwikkelen;

 

constaterende dat het Expertise en Innovatie Centrum Binnenvaart (EICB) middels onder andere Milieu Prestatie Contracten (MPC's) werkt aan deze ontwikkeling zodat niet alleen de nieuwe maar ook bestaande motoren daarmee uitgerust kunnen worden en daarmee grote milieuwinst geboekt kan worden;

 

constaterende dat de subsidieregeling voor dieselmotoren van binnenvaartschepen (VERS-regeling) is gestopt en daardoor ook de retrofit van motoren vrijwel tot stilstand is gekomen;

 

verzoekt de regering, voor de begroting van Infrastructuur en Milieu 2012 een vervolg op de VERS-regeling uit te werken,

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Slob en Smeets. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

            Zij krijgt nr. 53 (30523).

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari