Bijdrage Esmé Wiegman VAO AWBZ

29-03-2011 15:00 29-03-2011 15:00

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie): Voorzitter. De verschijning en bespreking van de AWBZ-brief in mei of juni zal een belangrijk moment zijn. De staatssecretaris kent de zorg van de ChristenUnie-fractie over de stapeling van de bezuinigingsmaatregelen van dit kabinet die vooral mensen met een beperking zullen raken. Daar is gisteren bijgekomen dat de ratificatie van het VN-verdrag over de rechten van mensen met een beperking, naar ik heb begrepen, nog op zich laat wachten.

Daarom de oproep om niet alleen met een goede AWBZ-brief te komen, maar dit jaar ook het verdrag te ratificeren.

            Tot slot nog een motie, met wat uitzoekopdrachten voor het kabinet, ook met het oog op de toekomst van de AWBZ.

 

*M

 

De Kamer,

 

gehoord de beraadslaging,

 

constaterende dat het thema levensvragen bij ouderen in verpleeg- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg wordt geagendeerd door het landelijke project Expertisenetwerk Levensvragen, wat beoogt dat aandacht voor levensvragen bij ouderen vanzelfsprekend wordt opgenomen in het beleid van zorgen welzijnsinstellingen;

 

constaterende dat zowel in de thuiszorg als in verpleeg- en verzorgingshuiszorg middels een Zorgleefplan in het domein Mentaal welbevinden, geestelijke verzorging vormgegeven dient te worden;

 

overwegende dat er slechts beperkte financiering is van het project Expertisenetwerk Levensvragen na 1 mei 2011;

 

overwegende dat aandacht voor levensvragen bij ouderen momenteel onvoldoende is opgenomen in het beleid van zorg- en welzijnsinstellingen;

 

overwegende dat instellingen zorg voor mentaal welbevinden, waaronder geestelijke verzorging dienen te bekostigen uit de zorgzwaartepakketten;

 

verzoekt de regering, te onderzoeken of zorg voor mentaal welbevinden, waaronder geestelijke verzorging voldoende gefinancierd kan worden uit de zorgzwaartepakketten;

 

verzoekt de regering, mogelijkheden te onderzoeken en aan de Kamer voor te leggen om landelijke projecten als het project Expertisenetwerk Levensvragen financieel te ondersteunen,

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

            Zij krijgt nr. 175 (30597).

**

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari