Bijdrage Arie Slob inbreng wijziging spoorwegwet en de wet personenvervoer 2000

06-04-2011 10:00 06-04-2011 10:00

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van het wetsvoorstel. Zij hebben hierover nog enkele vragen.

 

Genoemde leden constateren dat het wetsvoorstel voorziet in een gekwalificeerd adviesrecht ten aanzien van het beheerplan. Genoemde leden vragen of het voorgestelde artikel 17b aanpassing behoeft in verband met de recente voornemens van het kabinet naar aanleiding van de ervaringen van het winterweer zoals het versterken van de positie van de reizigersorganisaties en decentrale overheden ten opzichte van de beheerder.

 

Genoemde leden hebben de indruk dat met de voorgestelde verankering van het beheerplan er niet voor is gekozen om vast te leggen dat het beheerplan jaarlijks dient te worden opgesteld. Zij vragen waarom hier niet voor gekozen is.

 

Het beheer en vervoerplan bevatten veel uitvoeringsinformatie die elk jaar ongeveer gelijk is. Daarnaast bevatten deze plannen nieuwe of aangescherpte voornemens voor het komende jaar en informatie over de stand van zaken van lopende projecten. Genoemde leden vragen of de minister bereid is nadere afspraken te maken met NS en ProRail om de leesbaarheid van de plannen op dit punt te verhogen zodat een goed overzicht wordt geboden welke extra stappen er in het betreffende jaar zullen worden gezet en ook afloop van dat jaar kan worden gezien of deze voornemens zijn gerealiseerd.

 

Genoemde leden vragen welke prikkels tot verbetering er uitgaan van het beheer en vervoerplan. Zij constateren dat outputsturing gericht is op het bereiken van vooraf bepaalde doelen. Dit kan echter het zicht ontnemen op verder mogelijke verbeteringen van prestaties of efficiency die wel in belang zijn van de reiziger en de concessieverlener. Zijn er ook instrumenten die dit stimuleren, zo vragen deze leden? Zij vragen hierbij specifiek op welke manier ProRail en de vervoerders worden geprikkeld om te komen tot verdere energiebesparing.

 

Genoemde leden vragen op welke wijze en op welk moment de – in de kabinetsnotitie ‘Spoor in beweging’ genoemde uitvoeringsmaatregelen zijn of worden geimplementeerd, via (voorziene) wet- en regelgeving of anderszins. Aan welke aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer, zoals opgenomen in het rapport ‘Aansturing van ProRail door het ministeri van Verkeer en Waterstaat, sturen op prestaties’, wordt gevolg gegeven met dit wetsvoorstel en welke aanbevelingen zullen op een andere wijze worden geimplementeerd, zo vragen deze leden.

 

Genoemde leden vragen tenslotte of de regionale vervoerders Arriva, Veolia en Syntus zijn geconsulteerd over dit wetsvoorstel.

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari