Bijdrage Cynthia Ortega Algemeen Overleg Post

donderdag 07 april 2011 14:00

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie): Voorzitter. Ik zou niet willen spreken van een boek. Het lijkt meer op een soap. Er gebeurt namelijk van alles en nog wat. Ik ben blij dat de staatssecretaris direct heeft gezegd dat hij van plan is om ervoor zorg te dragen dat de onderhandelingsresultaten terechtkomen in de AMvB. Ik ben het met mevrouw Hamer eens dat dit een-op-een zal moeten gebeuren. Er is namelijk in opgenomen dat de partijen ieder jaar op 31 maart de mogelijkheid hebben om de cao op te zeggen. De stok achter de deur moet daar zijn om ervoor zorg te dragen dat het ingroeipad op de juiste manier verloopt.

Ik ben het met de vorige sprekers eens over de kleinere bedrijven met een omzet tot 2 mln. In de AMvB staat dat deze werkzaamheden buiten de universele dienst vallen. Als de universele diensten apart georganiseerd worden in een aparte bv, betekent dit dan dat de bedrijven zich niet hoeven te houden aan de AMvB? Graag een reactie daarop.

De Raad van State heeft gewezen op de nog meer toenemende druk op de loonkosten, mede door het krimpende volume in de postmarkt. De AMvB zou kunnen vervallen bij Koninklijk Besluit. Het is onduidelijk of na het vervallen van de AMvB een race to the bottom plaatsvindt in de arbeidsvoorwaarden. Hoe tijdelijk is de AMvB? Hoe ziet de staatssecretaris de postmarkt over een paar jaar zonder AMvB? Ik heb gelezen dat de einddatum van de AMvB 1 januari 2017 is. Blijft de staatssecretaris instaan voor deze datum?

Tot slot heb ik nog een aantal vragen over de Postregeling 2009. De OPTA heeft kritische opmerkingen gemaakt over de toekenning kosten universele diensten. De OPTA is van mening dat de eigen invulling van kostentoerekening binnen de twee afzonderlijke diensten ongewenste concurrentieverstoring kan veroorzaken. Klopt het dat de universele dienstverlening meer ruimte krijgt om meer kosten toe te rekenen waar geen concurrentie is en juist minder kosten bij diensten waar wel concurrentie is? De OPTA zegt verder onvoldoende bevoegdheden te hebben om een goede beoordeling te geven van kostenallocaties van de UD-tarieven. Wanneer vindt de brede discussie over de universele dienst plaats? Mijn fractie maakt zich zorgen over hoe het in de toekomst gesteld zal zijn met de universele diensten. Zal men in de toekomst nog partners bereid vinden om dit op zich te nemen?

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari