Bijdrage Arie Slob Spoed AO Spoor

14-04-2011 17:00 14-04-2011 17:00

De heer Slob (ChristenUnie): Mevrouw de voorzitter. In dit algemeen overleg nemen wij met de minister de krant door. Ik begin met de NRC. Ik heb het interview ook gelezen. Ik vond het een nuchter interview, maar ik zeg er wel bij dat een aantal bewoordingen niet handig was in het licht van eerdere discussies waarvan ProRail onderdeel was. Wij verwachten uiteraard ook van de nieuwe baas van ProRail een stevig afrekenbare ambitie voor een beter treinproduct. Wij verwachten ook dat de directeur met haar vuist op tafel slaat als bezuinigingen ten koste van de kwaliteit gaan, maar wij zullen haar afrekenen op resultaten.

De NOS heeft het een en ander over het spoor naar Almere naar buiten gebracht. Daar schrok ik van, omdat het erop leek dat er voor een heel goedkope variant gekozen zou worden. Je kunt je afvragen of dat wel enig soelaas biedt. In de brief die de minister vandaag heeft gestuurd, blijkt het nog erger te zijn. Zij wil het definitieve besluit tot eind 2012 wil uitstellen, maar ik vind dat niet acceptabel. Dat zeg ik niet zo vaak. Wij weten allemaal dat er eigenlijk al een besluit genomen had moeten worden, maar dat het vertraagd is door een rekenfout met geluidsschermen en dergelijke. Daardoor zitten wij nu echt met de gebakken peren. Kortom: ik vraag de minister om terug te komen op haar onverstandige voornemen. Als dat niet gebeurt, moet de Kamer daar maar een uitspraak over doen.

Ik ga verder de NS. Alle discussies over de abonnementen werden eerst via de media gevoerd. Ook ik vraag mij af of het openbaar vervoer door bepaalde keuzes, met name door het invoeren van een middagspits, echt aantrekkelijker wordt. Dat is namelijk de opdracht waar wij voor staan. Het is een sterk plan van de NS om het ook mogelijk te maken om voor de ochtendspits met korting te reizen, al mag van mij het tijdstip van 06.30 uur naar 07.00 uur worden verplaatst. Dat is een goede manier om het openbaar vervoer aantrekkelijk te maken en er misschien voor te zorgen dat mensen eerder naar hun werk kunnen. Dat kan de productiviteit verhogen, want ik heb eens begrepen dat je 's ochtends het meeste werk verricht. Los daarvan zitten er heel goede elementen in de voorstellen die voorliggen. Laten wij dat op een ander moment verder bespreken. Het is terecht dat wij het moeten vastleggen in allerlei afspraken die wij met de NS maken.

 

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari