Nederland interpreteert Europese regels vleeskuikens te streng

kuikens_61006-05-2011 10:38 06-05-2011 10:38

Pluimveehouders in Nederland lopen volgens een ruwe schatting 1800 euro per arbeidskracht per jaar mis door een te strenge toepassing van de Europese regels. Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie) wil van de Europese Commissie horen of deze stelling klopt. Van Dalen: ,,De vleeskuikenrichtrichtlijn wordt in de Lidstaten verschillend geïnterpreteerd. Nederland is veel strenger in de leer dan andere landen. Dit pakt financieel nadelig uit voor de Nederlandse pluimveehouders en is slecht voor de concurrentiepositie.”

Het begrip bruikbaar oppervlak wordt door de Lidstaten verschillend geïnterpreteerd. Van Dalen wil daarom duidelijkheid verschaffen over de interpretatie. ,,Ik wil van de Commissie weten welke toepassing van de richtlijn de juiste is, en of de Commissie de mening deelt dat verschillende interpretaties van het begrip bruikbaar oppervlak kunnen leiden tot mededingingsproblemen. Als de Commissie een uitspraak doet over het vloeroppervlak onder voerpannen, weten we of andere landen de richtlijn te ruim interpreteren, of Nederland te strak.”

Voerpannen

In Nederland wordt de ruimte onder voerpannen van vleeskuikens afgetrokken van het bruikbare oppervlak met een vast percentage van 1,7%. Voerpannen hangen meestal in de lucht, en nemen daardoor geen vloeroppervlak in. Frankrijk en België rekenen daarom helemaal geen aftrek voor de voerpannen, en Engeland en Denemarken niet wanneer deze niet op de grond staan. Daarmee wordt de richtlijn niet eenduidig geïmplementeerd. Dit heeft belangrijke gevolgen voor de onderlinge concurrentie tussen vleeskuikenhouders uit verschillende lidstaten, terwijl de Richtlijn expliciet is ingesteld “om mededingingsproblemen te voorkomen”. Per saldo betekent dit dus dat de Nederlandse vleeskuikenhouders lagere bezettingsdichtheden kunnen houden dan in de genoemde lidstaten. Door de sector is in ooit geschat dat dit een last met zich meebrengt die gelijk is aan 1800 euro per volwaardige arbeidskracht per jaar.

 


 

Schriftelijke vraag over implementatie van Richtlijn 2007/43 voor het welzijn van vleeskuikens

In Nederland wordt de ruimte onder voerpannen van vleeskuikens afgetrokken van het bruikbare oppervlak met een vast percentage van 1,7%. Dit terwijl Frankrijk en België helemaal geen aftrek rekenen voor de voerpannen, en Engeland en Denemarken niet wanneer deze niet op de grond staan.

Hoewel Richtlijn 2007/43 een duidelijke definitie van “bruikbare oppervlak” bevat, gaan lidstaten kennelijk verschillend om met de interpretatie ervan. Daarmee wordt de richtlijn niet eenduidig geïmplementeerd wat belangrijke gevolgen heeft voor de onderlinge concurrentie tussen vleeskuikenhouders uit verschillende lidstaten. Dit terwijl in de Richtlijn expliciet als reden voor de communautaire aanpak wordt genoemd: “om mededingingsproblemen te voorkomen”. Daarom verzoek ik u duidelijkheid te verschaffen over de interpretatie.

 

  1. Is bij de Europese Commissie bekend dat bij de implementatie van Richtlijn 2007/43 de definitie van ‘bruikbaar oppervlak’ niet eenduidig wordt toegepast in de lidstaten?
  2. Is de Europese Commissie van mening dat deze verschillen kunnen leiden tot mededingingsproblemen en daarmee ingaan tegen de strekking van de Richtlijn? Zo nee, waarom niet?
  3. Bent u bereid uitspraak te doen over de juiste interpretatie van de genoemde definitie van bruikbaar oppervlak? Zo nee, waarom niet?
  4. Bent u bekend met de interpretatie van het begrip bruikbaar oppervlak door de Nederlandse overheid? Zo ja, hoe beoordeelt de Commissie de Nederlandse interpretatie van de definitie?
  5. Is de Commissie van mening dat wanneer voerpannen verhoogd zijn aangebracht in de stal, de vleeskuikens er zodoende onderdoor kunnen lopen en de ruimte onder de voerpannen van strooisel zijn voorzien, deze ruimte tot het “bruikbaar oppervlak” zou moeten worden gerekend? 

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari