Bijdrage Cynthia Ortega voorschot voor uitkeringsgerechtigden.

18-05-2011 00:00 18-05-2011 00:00

In het voortgezet algemeen overleg over de Taakstelling SZW heeft Cynthia Ortega-Martijn een dringend appel gedaan om de uitkeringsgerechtigden te hulp te komen. Het beiden de mogelijkheid om een voorschot zal voorkomen dat uitkeringsgerechtigden in financiële problemen komen door de verlate uitbetaling van de uitkeringen.

Het voornemen van de regering om de uitbetaling van de uitkeringen van de 15e naar de 23e van de maand te verplaatsen zal voor veel uitkeringsgerechtigden een budgetair gat opleveren. Juist deze kwetsbare groep is vaak slecht in staat om een dergelijk gat in te lopen of uit eigen middelen op te vullen. Een goede oplossing om dergelijke problemen te voorkomen is uitkeringsgerechtigden de mogelijkheid bieden een voorschot aan te vragen. Cynthia Ortega deed daartoe een dringend appel op de regering in haar motie van deze week. Hieronder vindt u de letterlijke tekst van deze motie:

------------------------------------------------------------------

De kamer, gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het UWV de uitbetaling van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen aan uitkeringsgerechtigden per juni 2011 pas rond de 23e in plaats van rond de 15e zal verrichten;

constaterende, dat niet alle uitkeringsgerechtigden in aanmerking komen voor de aangeboden mogelijkheid om een voorschot aan te vragen ter overbrugging van de genoemde periode tot de latere uitbetaling van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen;

overwegende, dat uitkeringsgerechtigden niet in financiële problemen moeten worden gebracht door de verschuiving van de uitbetalingsdatum van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen;

van mening, dat een gelijke behandeling van uitkeringsgerechtigden bij het in aanmerking komen voor het ontvangen van een voorschot ter overbrugging van de periode tot de latere uitbetaling van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voorop moet staan;

verzoekt de regering in overleg met het UWV er toe te besluiten om alsnog aan alle uitkeringsgerechtigden de mogelijkheid te bieden om een voorschot aan te vragen ter overbrugging van de periode tot de latere uitbetaling van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen,

en gaat over tot de orde van de dag.

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari