Bijdrage Esmé Wiegman VAO Dierziekten en antibioticagebruik in de veehouderij.

woensdag 15 juni 2011 19:30

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie): Voorzitter. Allereerst wil ik een punt maken over de afhandeling van de MKZ-crisis, nu alweer tien jaar geleden. Vrijdag 10 juni was de datum waarop de termijn afliep waarbinnen het ministerie een nieuw besluit inzake Kootwijkerbroek moest nemen; dit was toegezegd tijdens de hoorzitting op 18 maart. Vrijdag berichtte de Dienst Regelingen, er niet in te zijn geslaagd om binnen die termijn tot een besluit te komen. Dat is teleurstellend. Dit uitstel doet het (terugwinnen van) vertrouwen geen goed. Het ministerie heeft op dit moment nog geen nieuwe termijn genoemd. Daarom vraag ik vanavond aan de staatssecretaris: wanneer kunnen we een besluit verwachten?

            Eerder heeft de ChristenUnie al aangedrongen op onafhankelijk onderzoek. Om dit te bekrachtigen dien ik daaromtrent vanavond de volgende motie in.

 

 

 

De Kamer,

 

gehoord de beraadslaging,

 

overwegende dat de MKZ-crisis en de ruimingen die plaatsvonden een enorme impact hebben gehad in de getroffen lokale gemeenschappen;

 

overwegende dat wel de aanleiding en de toedracht in 2002 is onderzocht, maar niet de juistheid van de diagnoses, de juistheid van de traceringen en de juistheid van de beweringen inzake proportionaliteit;

 

overwegende dat het noodzakelijk is dat bij eventuele toekomstige uitbraken gezaghebbend opgetreden kan worden, hetgeen vereist dat onzekerheden over de juistheid van eerder optreden in het verleden weggenomen wordt;

 

constaterende dat het Handvest van de grondrechten het recht formuleert van eenieder om te worden gehoord voordat jegens hem een voor hem nadelige individuele maatregel wordt genomen, het recht van eenieder om toegang te krijgen tot het dossier hem betreffende en de plicht van de betrokken instanties om hun beslissingen met redenen te omkleden;

 

van mening dat een onafhankelijk onderzoek een uitwerking vormt van deze rechten en plichten en bijdraagt aan het kunnen afsluiten van het MKZ-hoofdstuk voor betrokkenen;

 

verzoekt de regering, een onafhankelijk onderzoek in te stellen, waarbij allereerst onderzoek wordt gedaan naar openbaarmaking van alle relevante documenten en belemmeringen bij eventuele openbaarmaking, gevolgd door onderzoek naar de interpretatie van deze documenten,

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari