Bijdrage Esmé Wiegman VAO Voedselprijzen.

15-06-2011 20:30 15-06-2011 20:30

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie): Voorzitter. Tijdens het algemeen overleg over voedselprijzen zijn er allerlei aspecten van voedselprijzen aan de orde gekomen. Zowel de staatssecretaris als de meeste partijen gaven blijk van bezorgdheid en inzet voor zowel de armsten van de aarde als de relatief rijke, maar soms toch ernstig benadeelde Nederlandse agrarische ondernemers. Een van de discussiepunten was de rol van speculatie. De ChristenUnie wil niet alleen transparantie van de derivatenhandel, maar ook afspraken om excessen te voorkomen. Daarom dien ik de volgende motie in.

 

 

 

De Kamer,

 

gehoord de beraadslaging,

 

constaterende dat de handel in grondstofderivaten explosief is gegroeid in de laatste jaren;

 

overwegende dat de omvang van het prijsopdrijvend effect van deze handel niet is bewezen maar wel aanleiding geeft tot zorg;

 

van mening dat het onwenselijk is dat enorme hoeveelheden voedselproducten ongemerkt kunnen worden opgekocht door particulieren;

 

overwegende dat staatssecretaris Bleker heeft aangekondigd de inzet van Frankrijk in de G20 tot nadere orde te willen volgen;

 

verzoekt de regering, om geen genoegen te nemen met maatregelen die slechts verbeterde transparantie beogen en in te zetten op regulering die de omvang van de voedselderivatenhandel kan beperken en excessen kan voorkomen,

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari