Bijdrage Esmé Wiegman VAO Geneesmiddelenbeleid.

16-06-2011 13:30 16-06-2011 13:30

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie):Voorzitter, heel kort. De kern van de zaak is dat de kosten en de daarmee samenhangende en verwachte opbrengsten van maatregelen in de farmacie uiteindelijk heel goed moeten samenhangen met de inhoud en de kwaliteit van de zorg.

Dat gezegd hebbende, zal het u niet bevreemden dat de naam van de fractie van de ChristenUnie onder verschillende moties terug te vinden zal zijn. Het zal ook terug te zien zijn in ons stemgedrag aanstaande dinsdag.

            Op twee punten heb ik zelf een motie. De eerste gaat over de TNF-alfaremmers en de tweede hangt samen met mijn vragen, gesteld tijdens het algemeen overleg, over de verhouding tussen export en import van medicijnen en de gevolgen voor de Nederlandse markt.

 

 

 

De Kamer,

 

gehoord de beraadslaging,

 

overwegende dat alle betrokken partijen uit het veld aangeven dat de besparing van 50 mln. uit de plannen van minister Schippers voor 2012 niet haalbaar is;

 

overwegende dat het gevaar bestaat dat patiënten nadeel zullen ondervinden van de overheveling van TNF-alfaremmers, omdat niet alle partijen er klaar voor zijn;

 

van oordeel dat door doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen in de 2e lijn veel meer bespaard kan worden, tot wel 150 mln. in 2014, omdat er de komende jaren een aantal belangrijke geneesmiddelen uit patent komen;

 

overwegende dat, om deze bezuiniging te realiseren, de betrokken sector bereid is tot het mede financieren van een "medicijn-patient-volgend-systeem" in het kader van het door VWS gewenste "dossier goed geneesmiddelengebruik";

 

verzoekt de regering, met het veld bindende afspraken te maken over het doelmatig voorschrijven en de te behalen besparing en de overheveling van de TNF-alfaremmers zo nodig een jaar uit te stellen waardoor het veld zich optimaal kan voorbereiden,

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari