Bijdrage Cynthia Ortega VAO Evaluatie WIA en Arbeidsongeschiktheid.

01-06-2011 00:00 01-06-2011 00:00

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie): Voorzitter. Gedurende het debat heb ik mijn zorgen geuit over het feit dat werkgevers en werknemers zelden beoordelingen van deskundigen met elkaar bespreken, terwijl het allemaal geld kost en de conflictsituatie gewoon voortduurt. Daarom dien ik hierover twee moties in.

 

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het deskundigenoordeel in ruim 60% van de gevallen niet wordt besproken tussen werkgevers en werknemers;

overwegende dat het deskundigenoordeel waardevolle informatie bevat voor de begeleiding van medewerkers ten behoeve van hun re-integratie;

overwegende dat het voorkomt dat werkgevers het deskundigenoordeel naast zich neerleggen waardoor het conflict blijft voortbestaan terwijl de werknemer graag aan de slag wil gaan;

overwegende dat het deskundigenoordeel deels door de overheid wordt gefinancierd en een zorgvuldige besteding van overheidsgelden van belang is;

verzoekt de regering om te onderzoeken waarom het deskundigenoordeel maar beperkt wordt besproken en om met voorstellen te komen hoe de benutting van het deskundigenoordeel door werkgevers en werknemers kan worden verbeterd,

en gaat over tot de orde van de dag.

(motienr. 9 (32716))

 

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie): De volgende motie heeft te maken met e-mailberichten die ik heb ontvangen van mensen die inderdaad in zo'n conflictsituatie zitten en daar met de werkgever gewoon niet uitkomen.

 

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het deskundigenoordeel geen bindend karakter heeft en zodoende in conflictsituaties tussen werkgever en werknemer over de re-integratie vaak geen uitkomst biedt;

overwegende dat er in deze conflictsituaties een belemmering is voor werknemers om weer bij de huidige werkgever aan het werk te gaan en dat werkgevers tevens vaak geen medewerking verlenen aan de re-integratie van de werknemer bij een andere werkgever;

overwegende dat de Wet Poortwachter in dergelijke situaties onvoldoende mogelijkheden biedt aan de werknemer om gedurende de eerste twee jaar zelf te solliciteren op passende functies bij andere werkgevers zonder nadelige consequenties op het gebied van de sociale zekerheid van de werknemer;

van mening dat het van groot belang is om de participatie van mensen met arbeidsvermogen te verhogen en belemmeringen voor de participatie dus moeten worden weggenomen;

verzoekt de regering om de mogelijkheid te onderzoeken om binnen het UWV mediators aan te stellen die op verzoek van werkgevers en werknemers kunnen bemiddelen in het conflict over de re-integratie zodat een snellere re-integratie van de werknemer mogelijk wordt,

en gaat over tot de orde van de dag.

(motienr. 10 (32716))

 

        

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari