Bijdrage Arie Slob VAO Werktijdverkorting en stremming in de Rijn.

22-06-2011 14:45 22-06-2011 14:45

Motie van het lid Slob

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Kamer de motie Slob/De Rouwe (Kamerstuk 30523, nr.52)

heeft aangenomen waarin de regering werd verzocht binnenvaartondernemers die getroffen zijn door de stremming van de Rijn bij de Lorelei met terugtrekkende kracht alsnog de mogelijkheid te bieden een aanvraag in te dienen voor een vergoeding uit de werktijdverkortingsregeling;

constaterende, dat de regering deze uitspraak naast zich neer heeft gelegd en niet bereid is gebruik te maken van de mogelijkheid om af te wijken van de beleidsregel dat er niet met terugwerkende kracht een aanvraag kan worden ingediend;

constaterende, dat de regering  tijdens het vragenuurtje van 25 januari 2011 met nadruk had gesteld dat de stremming op de Rijn een verantwoordelijkheid van de betrokken bedrijven zelf was;

tevens constaterende, dat veel binnenvaartondernemers daardoor de (verkeerde) indruk hadden gekregen dat er geen mogelijkheid was om een beroep te doen op regelingen die bedoeld zijn voor buitengewone omstandigheden, zoals de werktijdverkorting, en om die reden daarvan hebben afgezien;

spreekt uit, dat dit een gelegitimeerde reden is om een uitzondering op de regel te maken dat er geen ontheffing wordt verleend over perioden voorafgaand aan de datum waarop de aanvraag voor ontheffing is ontvangen;

en verzoekt om die reden de regering alsnog de reeds afgewezen verzoeken om werktijdverkorting van door de stremming van de Rijn bij Lorelei getroffen binnenvaartondernemers te honoreren,

en gaat over tot de orde van de dag.

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari