Bijdrage Arie Slob VAO Visserij.

13-04-2011 12:20 13-04-2011 12:20

De ‌heer ‌Slob ‌(ChristenUnie): Voorzitter. ‌Ik ‌heb‌ enkele‌ moties ‌in‌ te ‌dienen.‌ Vooraf‌ het volgende.

De ‌Kamer ‌zou ‌naar ‌aanleiding‌ van ‌een ‌aangehouden motie‌ van‌ het‌ CDA‌ over‌ de‌ discards,‌ door ‌ons ‌meeondertekend, ‌nog ‌een ‌brief ‌krijgen ‌van ‌de ‌staatssecretaris‌ vanwege‌ de ‌dreigende‌ ban ‌vanuit ‌Europa.‌ Die ‌brief ‌hebben wij ‌nog‌ steeds ‌niet‌ ontvangen.‌Ik ‌had ‌hierover ‌eigenlijk een ‌motie‌ willen ‌indienen. ‌Ik ‌wacht ‌toch ‌maar‌ op‌ de ‌brief. Een ‌ding‌ wil ‌ik‌ zeggen:‌ wij‌ zijn ‌absoluut ‌tegen ‌een ‌ban ‌op discards ‌vanuit‌ Europa,‌ omdat ‌ik‌ echt‌ denk‌ dat ‌het ‌op‌ deze ‌manier ‌een‌ tegengesteld‌ effect‌ gaat‌ hebben.‌ Ik ‌hoop op ‌de ‌toezegging ‌dat‌ wij ‌de ‌brief ‌zo ‌snel‌ mogelijk‌ zullen ontvangen.

De‌ voorzitter: Van ‌ambtelijke‌ zijde ‌wordt ‌mij‌ gemeld ‌dat ‌die ‌brief ‌er‌ is.

De ‌heer‌ Slob ‌(ChristenUnie): Ik‌ heb ‌er ‌flink‌ naar‌ gezocht,‌ maar‌ ik ‌heb‌ de‌ brief ‌niet‌ gezien. ‌Als‌ ik ‌de‌ brief‌ over ‌het ‌hoofd ‌heb‌ gezien, ‌zal ‌ik ‌die alsnog‌ bestuderen.‌ Ik‌ heb‌ echter‌ gezegd ‌wat ‌ik‌ heb‌ gezegd‌ over ‌de ‌ban.

Dan‌ de ‌stakingen ‌in ‌Frankrijk.‌ In‌ de‌ Landbouwraad‌ is al besproken‌ dat ‌de havens‌ worden‌ geblokkeerd.‌ Ik ‌heb‌ gehoord‌ dat‌ de ‌haven ‌van ‌Boulogne ‌nog‌ steeds ‌gesloten ‌is en‌ dat‌ dit‌ ook‌ het ‌komend ‌weekend‌ het ‌geval ‌zal ‌zijn. ‌Wij maken‌ ons‌ daarover‌ ernstig‌ zorgen.‌ De ‌staatssecretaris heeft‌ toegezegd ‌te ‌zullen ‌spreken ‌met‌ zijn‌ Franse‌ collega in‌ de ‌marge‌ van‌ de ‌Landbouwraad. ‌Ik ‌ben ‌benieuwd ‌wat dat‌ heeft ‌opgeleverd.‌ Ik ‌vraag ‌nogmaals,‌ ook ‌omdat ‌het blijft‌ voortduren, ‌om‌ alles ‌te ‌doen ‌om‌ deze‌ ongewenste situatie‌ voor‌ de‌ Nederlandse ‌vissers‌ ongedaan te ‌maken.

Motie

De‌ Kamer,

gehoord ‌de‌ beraadslaging,

constaterende‌ dat ‌vissers ‌te‌ maken ‌hebben ‌met ‌een‌ grote ‌hoeveelheid ‌Europese‌ regels ‌die‌ leiden ‌tot‌ hoge‌ administratieve ‌lasten‌ en‌ vaak ‌strijdig‌ zijn‌ met‌ de‌ doelstelling om‌ de ‌hoeveelheid‌ bijvangst ‌te‌ beperken;

verzoekt‌ de ‌regering, ‌samen met‌ de ‌sector‌ een‌ onderzoek te ‌doen ‌naar ‌onnodige‌ regels‌ mede‌ met ‌het‌ oog‌ op de komende discussie‌ over‌ het ‌nieuwe‌ Gemeenschappelijk Visserijbeleid‌ en ‌de ‌Kamer‌ hierover‌ binnen ‌zes ‌maanden te ‌informeren,

en ‌gaat‌ over ‌tot ‌de ‌orde‌ van ‌de ‌dag.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat onder de huidige regeling Duurzame ontwikkeling van visserijgebieden gelden beschikbaar worden gesteld uit het Europees Visserijfonds voor innovatieprojecten maar dat investeringen in lichter en zuiniger vistuig zoals pulskor en sumwing niet in aanmerking komen voor subsidie;

overwegende dat veel vissers hun vistuig willen verduurzamen maar hiervoor te weinig investeringskapitaal hebben;

verzoekt de regering, uit het Europees Visserijfonds in het kader van beleidsas één stimuleringsbijdrage voor duurzame vistuigen mogelijk te maken,

en gaat over tot de orde van de dag. (motie nr. 112 (29675)).

De ‌heer‌ Slob ‌(ChristenUnie): Tot ‌slot ‌nog‌ een‌ motie‌ over ‌de ‌aanwijzing‌ van‌ de‌Natura 2000 gebieden ‌en‌ de‌ mogelijke ‌effecten ‌die ‌dat ‌zal ‌hebben.

Motie

De‌ Kamer,

gehoord‌ de‌ beraadslaging,

constaterende ‌dat ‌de ‌effecten‌ van‌ het ‌aanwijzen‌ van‌ natuurgebieden‌ op‌ zee‌ nog‌ onduidelijk ‌zijn;

verzoekt ‌de ‌regering ‌een‌ onderzoeksagenda‌ op‌ te‌ stellen met ‌verifieerbare ‌uitgangspunten ‌van ‌de ‌te ‌behalen ‌doelen‌ van‌ het‌ aanwijzen ‌van ‌natuurgebieden‌ op ‌zee ‌en‌ daarbij ‌ook‌ de‌ visstand‌ te ‌monitoren,

en‌ gaat ‌over ‌tot‌ de ‌orde ‌van ‌de ‌dag. (motie nr. 113 (29675)).

De‌ Voorzitter: Deze ‌motie‌ is‌ voorgesteld‌ door‌ de‌ leden ‌Slob‌ en Koopmans.‌ 

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari