Bijdrage Arie Slob VAO OV-chipkaart.

22-06-2011 00:00 22-06-2011 00:00

De heer Slob (ChristenUnie):

Mevrouw de voorzitter. Ik dank de minister voor de brief die wij deze week nog hebben gekregen. Daarin geeft de minister aan hoe zij met moties en vragen van de Kamer omgaat.

Ik realiseer mij dat er in de Kamer heel veel wensen zijn, ook bij mijn fractie. Wij willen graag nog een aantal zaken verbeteren: de ov-chipkaart in de buurtbus, in grensoverschrijdende treinen, het "single check-in en check-out"-principe, de doorgroei naar een mobiliteitskaart en de uitvoering van de motie-Haverkamp/Slob over de Viziris-kaart. Het wachten op de evaluatie duurt namelijk wel heel lang.

Wij realiseren ons dat deze wensen niet raken aan de vooraf gemaakte afspraken met provincies en vervoerders over de criteria voor het besluit de strippenkaart al dan niet te laten voortbestaan. Daarom kunnen wij niet anders dan deze minister steunen als zij zegt dat, conform de eerder gemaakte afspraken, het moment is aangebroken om groen licht te geven.

Wij begrepen wel de wensen van heel veel fracties, waaronder de onze, voor de vraag hoe zaken verder moeten worden ingevuld. Dat richt zich misschien ten diepste op de vraag hoe het straks met de landelijke regie zit. Juist op dat punt wachten wij nog op een advies van de commissie-Meijdam.

Ik heb mijn zorgen en mijn standpunt in de volgende motie verwerkt, die ik nu graag indien.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat met het voorgenomen uitzetten van de strippenkaart in meerdere regio's, de ov-chipkaart vanaf 7 juli in het grootste deel van Nederland het enige vervoerbewijs is in bus, tram en metro;

overwegende dat op basis van de gemaakte afspraken er geen reden is om het uitzetten van de strippenkaart in deze regio's uit te stellen;

overwegende dat voor alle betrokkenen inmiddels duidelijk is dat ook na afronding van de uitrolfase van de ov-chipkaart een vorm van landelijke regie op de ov-chipkaart nodig is, en de commissie-Meijdam hierover op korte termijn over zal adviseren;

overwegende dat de discussie over de geldigheid van voordeelurenkaarten bij verschillende vervoerders heeft aangetoond dat ook strakkere landelijke afspraken over tarieven nodig zijn, met behoud van de decentrale tariefvrijheid, en dat er een Landelijk Tariefkader deel 2 wordt ontwikkeld;

overwegende dat de Kamer met het uitzetten van de strippenkaart nog geen andere middelen in handen heeft voor garantie van de landelijke regie op het ov-chipsysteem en het Landelijk Tariefkader;

verzoekt de regering, nog dit jaar te komen met voorstellen voor landelijke regie op de permanente organisatiestructuur van de ov-chipkaart, een nieuw landelijk tariefkader en hierbij het advies van de commissie-Meijdam te betrekken, en de Kamer hierover voor 1 oktober te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag. (motie nr. 461 (23645)).

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari