Bijdrage Cynthia Ortega-Martijn VAO Uitvoeringsinstructie UWV.

22-06-2011 00:00 22-06-2011 00:00

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie):

Voorzitter. Ook voor de fractie van de ChristenUnie is het niet helemaal duidelijk geworden. Mijn fractie heeft echter wel behoefte aan meer informatie hierover, zodat we kunnen bekijken hoe we om kunnen gaan met deze beleidsregels. Daarom dien ik de volgende motie in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de samenleving en de Kamer zorgen leven over de uitvoeringsinstructie UWV ten aanzien van het vervangen van vaste arbeidskrachten door flexwerkers bij ontslag om bedrijfseconomische redenen;

overwegende dat de instructie in de praktijk niet mag leiden tot een materiële verruiming van het ontslagrecht;

verzoekt de regering om de toepassing van het concept uitvoeringsinstructie en de maatschappelijke effecten op dit onderdeel de komende maanden nauwgezet te monitoren;

uiterlijk 1 december 2011 een eerste monitor aan de Kamer te zenden en tot die tijd sociale partners de mogelijkheid te bieden om in een periodiek overleg met het ministerie zorgen over individuele casussen voor te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag. (motie nr. 320 (29544)).

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari