Bijdrage Cynthia Ortega-Martijn Dertigledendebat bezuinigingen op de sociale werkvoorziening.

23-06-2011 00:00 23-06-2011 00:00

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie):

Voorzitter. De bezuinigingen op de sociale werkplaatsen blijven in het nieuws komen. In principe vindt mijn fractie dit een zaak van de betreffende gemeenten, maar het gaat hier wel om een hoog aantal ontslagen, waardoor de belofte van de staatssecretaris dat er geen ontslagen zullen vallen, onder druk komt te staan. Daar wil ik het in dit debat over hebben.

Uit de berichten over de sociale werkvoorziening Soweco in Almelo blijkt dat er sprake zal zijn van een verlies van 1300 banen. Klopt dit? Gaat het hierbij om deels natuurlijke uitstroom en deels gedwongen ontslagen? Ik krijg hierop graag een reactie.

Gemeenten hebben hun autonomie en mogen inderdaad bepalen waaraan ze prioriteit verlenen. Aan de andere kant is er sprake van kapitaalvernietiging als er alleen gebruik zal worden gemaakt van SW-bedrijven voor het aanbieden van beschut werk. Deelt de staatssecretaris deze mening?

In een vorig debat heb ik aan de staatssecretaris gevraagd of er niet beter gebruik gemaakt kan worden van SW-bedrijven, bijvoorbeeld als participatiebedrijf. Ik heb er mooie voorbeelden van gezien in het land. Hierop verneem ik graag alsnog de visie van de staatssecretaris. Hij heeft in diverse debatten gezegd dat er geen ontslagen zullen vallen. Ik geloof hem op zijn woord, maar het ligt niet vast. Daarom hoor ik graag van de staatssecretaris of het mogelijk is om SW-medewerkers te ontslaan op grond van bedrijfseconomische maatregelen, zodat zij vervolgens weer op grond van de Wet werken naar vermogen een uitkering zullen ontvangen van maximaal 100% van het wettelijk minimumloon? Ik krijg hierop graag een reactie.

Is de staatssecretaris bereid om, indien mogelijk, wettelijk vast te leggen dat er onder de huidige populatie SW-medewerkers geen ontslagen vallen en alle bestaande SW-dienstverbanden moeten worden gerespecteerd? De staatssecretaris heeft gegarandeerd dat de huidige populatie SW-medewerkers haar rechtspositie zal behouden. Is de staatssecretaris bereid om de effecten van de bezuinigingen op de sociale werkplaatsen te monitoren? Ik krijg hierover graag een toezegging.

Voor gemeenten is het vanwege het geld dat de staatssecretaris ervoor over heeft, een onmogelijke opgave om de sociale werkplaatsen in stand te houden. Het is niet voor niets dat de gemeenten zich tijdens het VNG-congres zo fel tegen het sociale onderdeel in het bestuursakkoord hebben gekeerd. De staatssecretaris is ervan overtuigd dat het moet lukken om meer mensen te begeleiden naar regulier werk, maar onderbouwt deze stelling nauwelijks of in ieder geval onvoldoende. Wanneer komt de staatssecretaris met een goede onderbouwing?

Het benutten van talenten van mensen met een arbeidsbeperking moet het uitgangspunt zijn. Hier moeten wij als maatschappij en samenleving onze schouders onder zetten.

Een grotere participatie van mensen met een arbeidsbeperking kan ook tot stand komen door een slagvaardig sociaal stelsel. De ChristenUnie is dan ook niet tegen hervorming van diverse sociale regelingen. Het gaat alleen mis als de hervormingen gepaard gaan met bezuinigingen waarvan de allerzwaksten de dupe worden.

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari