Bijdrage Arie Slob Wijziging Wet personenvervoer 2000, houdende regels bevordering taxivervoer.

14-06-2011 00:00 14-06-2011 00:00

Wijziging van de Wet  personenvervoer 2000, houdende regels  ter  bevordering van de kwaliteit in het taxivervoer

GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SLOB:

In artikel I, onderdeel E, wordt in hoofdstuk V na de vierde paragraaf een paragraaf  ingevoegd, luidende

§ 4a. Vervoerbewijzen

Artikel 81a

1. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden  gesteld over elektro- nische vervoerbewijzen, en daaraan te stellen eisen, voor taxivervoer. Deze regels kunnen in elk geval betrekking  hebben op:

a. de invoering, de vaststelling, de uitgifte, de exploitatie of het beheer van deze vervoerbewijzen;

b. het gebruik,  de geldigheid of de acceptatie;

c. de erkenning van een of meer instellingen die deze vervoerbewijzen uitgeven,  exploiteren of beheren, alsmede de voorschriften waaraan dergelijke instellingen moeten voldoen.

Toelichting

Dit amendement regelt dat met ingang van een bij ministeriele regeling te bepalen datum de OV-chipkaart ook kan worden  gebruikt in taxi’s. Acceptatie  van de OV-chipkaart  in taxi’s maakt declareren  voor reizigers makkelijker. Bovendien  draagt het bij aan de transparantie van de taxitarieven omdat de reiziger zo makkelijk  ritgegevens kan nalezen.

De invoeringsdatum van de acceptatieplicht van de OV-chipkaart  wordt niet geregeld in dit amendement, de invoering wordt alleen wettelijk mogelijk gemaakt. Omdat zwart-rijden bij taxi’s geen issue is wordt met dit amendement niet beoogd de OV-chipkaart  enige betaalmiddel te laten zijn in taxi’s. Er wordt alleen geregeld dat de OV-chipkaart  wordt geaccepteerd als betaalmiddel.

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari