Motie Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink VAO GGZ.

30-06-2011 14:16 30-06-2011 14:16

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik heb één motie.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering 593 mln. wenst om te buigen op de ggz;

overwegende dat een groot deel van die middelen uit eigen bijdragen moet komen;

overwegende dat een dergelijke eigen bijdrage expliciet voor de ggz stigmatiserend werkt voor mensen met psychische stoornissen, dat deze eigen bijdrage leidt tot onaanvaardbare gevolgen voor cliënten en tot onnodige extra kosten voor de samenleving, dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders niet meewerken aan het innen van die eigen bijdrage;

overwegende dat een belangrijk deel van de mensen met in de eerste lijn te behandelen problematiek nu in de tweede lijn tegen een tweedelijnstarief wordt geholpen;

overwegende dat er een aanzienlijk verschil is tussen het tarief in de eerste lijn en de tweede lijn;

verzoekt de regering, af te zien van de eigen bijdrage in de eerste- en tweedelijns-ggz en de benodigde financiële dekking voor de 593 mln. te vinden in een tariefsverlaging tot eerstelijnsniveau van de korter durende dbc's (respectievelijk de voorzijde van de tweedelijns-ggz) dan wel uit tariefsverlaging van andere dbc's die in overleg met dbc-onderhoud en veldpartijen daartoe worden aangedragen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Voortman. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 124 (25424).

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari