Bijdrage Esmé Wiegman Algemeen Overleg Waterkwantiteit.

maandag 20 juni 2011 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink met de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu in een vervolgoverleg gevoerd met staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu.

Onderwerp:    Waterkwantiteit

Kamerstuk:    27 625

Datum:             20 juni 2011

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie): Voorzitter. Ik dank de staatssecretaris voor de schriftelijke beantwoording van mijn vragen. Collega Koppejan refereerde al aan een belangrijke uitspraak van minister Schultz over beschikbare middelen en wat uiteindelijk leidend zal zijn. Die uitspraak is voor mij reden geweest om vrij specifieke vragen te stellen over de financiën. Het gaat om de vragen onder nummer 12. Dat zijn heel specifieke vragen, maar mij valt op dat het antwoord onder 12 behoorlijk algemeen is. Ik krijg graag specifiek antwoord op de vraag wat er nu wel en niet bij de 4 mld. hoort -- hoe zit het met die opgave? -- en ik denk daarbij meer in tabelletjes dan in prachtige volzinnen.

Dan punt 13: ik dank de staatssecretaris voor de toezegging dat de rapporten naar de Kamer worden gezonden. Prima. Ik wil vandaag wel de toezegging dat dit vóór 1 oktober gebeurt. Ik stel tot slot een vraag naar aanleiding van de implementatie van de Kaderrichtlijn Water. Is er ook op lange termijn, dus na 2020, budget voor waterkwaliteit? Nu wordt er structureel bezuinigd, maar dat betekent volgens mij dat er te zijner tijd ergens anders weer bezuinigd moet worden om dingen te realiseren. Dan kan ten koste gaan van de waterveiligheid. Dat lijkt me niet de bedoeling.

Voor meer informatie zie ook www.tweedekamer.nl.


« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari