Cynthia Ortega stelt vragen over het raadsbesluit om in Zoetermeer 52 koopzondagen toe te staan.

maandag 16 mei 2011 00:00

Schriftelijke vragen door ChristenUnie Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn en de Tweede Kamerleden Dijkgraaf (SGP) en Gesthuizen (SP) aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Onderwerp:   Het raadsbesluit om in Zoetermeer 52 koopzondagen toe te staan

Kamerstuk:   2011Z09971

Datum:            16 mei 2011

Vraag 1

Kent u het bericht “Raad Zoetermeer stemt voor 52 koopzondagen”? 1)

Vraag 2

Wat vindt u van het doorslaggevende argument van de gemeenteraad dat veel koopkracht wegvloeit naar winkels van het nabijgelegen Leidschenveen, om tot uitbreiding van het aantal koopzondagen over te gaan? Bent u van mening dat genoemd argument een oneigenlijke reden is om de toerismebepaling te benutten, omdat het bij deze bepaling niet gaat om de economische aantrekkingskracht van de gemeente? Deelt u de mening dat in het raadsbesluit de toerismebepaling wordt gebruikt voor een ander doel dan waarvoor deze bepaling is bedoeld?

Vraag 3

Deelt u de mening dat vrijstelling op basis van de toerismebepaling alleen “ten behoeve van” toerisme kan worden benut en dat daarom het uitbreiden van het aantal koopzondagen ondersteunend moet zijn aan het toerisme? 2)

Vraag 4

Deelt u de mening dat de gemeenteraad daarmee ook in strijd handelt met wat onder meer door het College van Beroep voor het Bedrijfsleven 3) inzake de toerismebepaling is bepaald, omdat het uitgangspunt van de wet is dat de begrippen toerisme en aantrekkingskracht strikt moeten worden geïnterpreteerd?

Vraag 5

Hoe oordeelt u over het feit dat een gemeentebestuur besluit om verruiming van het aantal koopzondagen toe te staan, terwijl de overgrote meerderheid van de plaatselijke winkeliers tegen een dergelijk besluit is? Is er in een dergelijk geval sprake van het door u beoogde lokale draagvlak?

Vraag 6

Wat vindt u van de wijze waarop door de gemeente Zoetermeer het draagvlakonderzoek is gedaan onder winkeliers? Hoe waardeert u de opzet en de verschillen in resultaten van de onderzoeken uitgevoerd in opdracht van gemeente, detailhandelsvereniging en Stadshartwinkelcentrum? Past de onderzoekswijze binnen de eisen van de Winkeltijdenwet, waarbij wordt gevraagd om de gevolgen voor waarden als zondagsrust, winkeliers met weinig of geen personeel en werknemers mee te wegen?

Vraag 7

Hoe oordeelt u over dit raadsbesluit in vergelijking met de eerder genomen besluiten inzake de gemeente Westland, waarbij u het besluit voor vernietiging heeft voorgedragen, vooral ook omdat er in die gemeente geen sprake was van toerisme met een “autonome aantrekkingskracht die zich in betekenende mate onderscheidt van andere gemeenten”? 4)

Vraag 8

Bent u bereid dit besluit voor vernietiging voor te dragen, omdat het in strijd is met artikel 3 van de Winkeltijdenwet?

 

1 http://www.refdag.nl/nieuws/regio/raad_zoetermeer_stemt_voor_52_koopzondagen_1_562153

2 Zie bijv. Memorie van Toelichting (Kamerstuk 31 728, nr. 3), p. 5 en 11 en de Nota naar aanleiding van het Verslag (Kamerstuk 31 728, nr. 16), p. 9.

3 Uitspraak CBB van 11 maart 2009. 

4 Koninklijke besluiten van 22 maart en 21 april 2010.

Voor meer informatie zie ook www.tweedekamer.nl.


« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari