Arie Slob stelt vragen over het vier weken sluiten van spoorknooppunt Zwolle.

11-07-2011 00:00 11-07-2011 00:00

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Arie Slob aan de minister van Infrastructuur en Milieu.

Onderwerp:    Het vier weken sluiten van spoorknooppunt Zwolle

Kamerstuk:    2011Z15437

Datum:             11 juli 2011

Vraag 1

Is het waar dat de oplossing met een tijdelijk noodstation tijdens de zomer van 2012 ten oosten van het huidige station Zwolle niet door ProRail is onderzocht en dat ProRail er pas over is gaan nadenken nadat het is ingebracht in het consumentenoverleg?

Vraag 2

Waarop baseert ProRail de stelling dat er bij een tijdelijke doorgaande verbinding Meppel-Deventer met kop maken op een tijdelijk noodstation hoogstwaarschijnlijk sprake is van een toename van de reistijd van meer dan een half uur?

Vraag 3

Bent u ervan op de hoogte dat de route via Deventer met kop maken in Zwolle ook is gebruikt bij de buitendienststellingen voor de Hanzeboog-spoorbrug? Waarom is deze optie nu niet meegenomen in het onderzoek en bent u bereid aan de directies van ProRail en NS te vragen deze optie alsnog uit te werken?

Vraag 4

Kunt u aangeven wat de gevolgen zijn voor de reistijd via Zwolle voor doorgaande reizigers richting Amersfoort en Deventer van zowel stopstations als intercitystations op de lijnen vanuit Groningen, Leeuwarden en Emmen voor de volgende opties:

    1. alternatief busvervoer
    2. noodstation met doorgaande verbinding Meppel-Deventer
    3. alternatief busvervoer en doorgaande verbinding Meppel-Deventer zonder noodstation

Vraag 5

Deelt u de mening dat een extra reistijd voor maximaal 30 minuten per trein veel aantrekkelijker is voor reizigers dan een extra reistijd van een uur of meer en gebruik van vervangend busvervoer?

Vraag 6

Is er nagegaan wat de consequenties zijn van de keuze voor de sluiting van het knooppunt Zwolle voor de duizenden toeristen die tijdens deze zomerweken van 2012 over Zwolle naar en van het noorden reizen? Zo ja, wat was de uitkomst van dit onderzoek? Zo nee, waarom is dat niet gebeurd?

Vraag 7

Is bij de keuze voor vervangend vervoer ook gekeken wat dit betekent voor de veiligheid van reizigers die dan allemaal op het kleine station Meppel moeten overstappen op bussen?

Vraag 8

Kunt u onderbouwen waarom de rijtijdverkorting tussen Almelo en Vroomshoop onvoldoende is om treinreizigers van Mariënberg tot en met Emmen zonder reistijdverlies via Almelo naar de Randstad te laten reizen in plaats van via Zwolle?

Vraag 9

Wat zijn indicatief de kosten voor deze rijtijdverkorting, welke een permanente verbetering van de kwaliteit van het treinproduct op deze verbinding betekent?

 Voor meer informatie zie www.tweedekamer.nl.


« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari