EU moet Moldavië geen libertijnse agenda opdringen

vlag europa tour19-07-2011 14:59 19-07-2011 14:59

Europarlementariërs Peter van Dalen (ChristenUnie) en Bas Belder (SGP) hebben vragen gesteld aan de Europese Commissie over nieuwe anti-discriminatiewetgeving in Moldavië, die mogelijk onnodig wordt opgedrongen door de Europese Commissie. Moldavië moest haar anti-discriminatiewetgeving aanpassen om visa-vrij reizen tussen de EU en Moldavië mogelijk te maken. De nieuwe wetgeving gaat volgens de Europarlementariërs echter verder dan volgens EU-richtlijnen nodig is. ,,Moldavië moet geen libertijnse agenda worden opgedrongen onder het mom van visa-liberalisatie”, aldus Van Dalen en Belder.

Op 16 december 2010 heeft de Europese Raad het Actieplan voor visa liberalisatie voor de Republiek Moldavië van de Europese Commissie goedgekeurd. Het Actieplan is in januari 2011 door de Commissie aan Moldavië gepresenteerd. Het plan voor visa-liberalisatie is opgesteld na een beoordeling van mogelijke obstakels voor visa-vrij reizen. Eén van de geïdentificeerde obstakels was 'zaken betreffende buitenlandse betrekkingen (waaronder mensenrechten en fundamentele vrijheden) verbonden met het verkeer van personen'. In het actieplan wordt opgeroepen om bestaande wetgeving te herzien, om beperkingen van vrij verkeer van personen op basis van een groot aantal vormen van discriminatie te vermijden. Elders in het actieplan wordt Moldavië zelfs opgeroepen 'uitgebreide antidiscriminatie wetgeving' aan te nemen om burgerrechten en rechten van minderheden te waarborgen.

Wetgeving

Naar aanleiding van deze aanbeveling uit het Actieplan heeft de regering van Moldavië antidiscriminatie wetgeving ontworpen, die gebaseerd zou zijn op EU anti-discriminatie Richtlijnen. Het wetsontwerp gaat echter veel verder dan volgens EU-wetgeving nodig is. In Moldavië hebben belangenorganisaties hun zorg uitgesproken dat het wetsontwerp niet voldoende waarborgen bevat voor de bescherming van vrijheid van geweten en meningsuiting, zoals in EU lidstaten zoals Nederland heel gewoon is. De EU vertegenwoordiger voor de Republiek Moldavië, dhr. Schuebel heeft in een persconferentie gezegd dat Moldavië het wetsontwerp in haar huidige vorm, dus zónder waarborgen, dient aan te nemen om de visa liberalisatie te verkrijgen.

Van Dalen en Belder delen de zorgen van de belangenorganisaties en willen daarom van de Europese Commissie weten of het redelijk is dat de Commissie van Moldavië verwacht antidiscriminatie wetgeving aan te nemen die verder gaat dan wat het EU acquis vereist, als voorwaarde voor het verkrijgen van visa liberalisatie. Van Dalen: ,,Wat mij betreft gaat de Europese Commissie veel te ver wanneer in ruil voor toenadering van Moldavië wetgeving wordt verwacht die nota bene in de meeste lidstaten nooit op deze manier is aangenomen.” Belder: ,,We moeten niet vergeten dat de EU voor veel buurlanden een enorme politieke en economische macht is. Laten we ervoor waken dat deze situatie niet wordt misbruikt door oneigenlijke druk uit te oefenen.”

De Schriftelijke Vraag vindt u hier.

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari