Europese Commissie deelt zorgen ChristenUnie over Wit-Rusland

Foto bij speech Wit-Rusland20-07-2011 16:05 20-07-2011 16:05

In antwoord op vragen van Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie), laat de Europese Commissie weten de zorgen om de situatie na de verkiezingen in Wit-Rusland (Belarus) te delen. De EU zegt al het mogelijke te doen om de slachtoffers van repressie en hun families te steunen. Van Dalen is blij met de inspanningen van de EU, maar zijn zorgen blijven. ,,De maatregelen van de EU zijn een goede eerste stap. Hiermee worden de burgers en de politieke oppositie waar mogelijk gesteund. Maar uiteindelijk is er pas echt toekomst voor het land als President Aleksandr Loekasjenko vertrekt.”

In Wit-Rusland zijn na de presidentsverkiezingen van 19 december 2010 veel protesten gehouden en werden talloze mensen opgepakt. Nu zijn de eerste straffen aan oppositieleiders uitgedeeld. Eén van de leiders, Pavel Sievarynets, covoorzitter van de Belarussische Christendemocraten (BCD), een zusterpartij van de ChristenUnie, is op 16 mei jl. veroordeeld tot 3 jaar werkkamp. Samen met de heer Sievarynets zijn ook twee andere oppositieleiders, Iryna Khalip en Siarhej Martseleu, tot vrijheidsstraffen veroordeeld. Eerder al zijn straffen uitgesproken tegen andere oppositieleiders.

De Europese Commissie volgt de ontwikkelingen in Wit-Rusland op de voet. Van Dalen: ,,In haar antwoord laat de Commissie weten te werken aan nieuwe sancties. Die zijn hard nodig en ik roep de Europese Ministers op om snel in te stemmen met meer ondersteuning voor de gewone burgers en hardere sancties tegen het misdadige en corrupte regime Loekasjenko.”

Drukmiddel

De Commissie laat in haar antwoord ook weten dat de EU de Belarussische autoriteiten meermaals heeft opgeroepen alle politieke gevangenen onmiddellijk vrij te laten en te rehabiliteren. Bovendien heeft de EU verzocht onmiddellijk te stoppen met het optreden tegen de politieke oppositie en het maatschappelijk middenveld en met alle politiek gemotiveerde rechtszaken.

De EU-delegatie en EU-ambassades in Minsk houden de rechtszaken in de gaten en blijven de Belarussische autoriteiten verzoeken hun toegang te verlenen tot gevangenen. Ook worden de voortdurende repressieve maatregelen door de autoriteiten in Minsk nauw in de gaten gehouden, vooral meldingen van onmenselijke of onterende behandeling in Belarussische gevangenissen.

Daarnaast verstrekt de EU steun aan getroffen personen en hun families, en aan onder meer studenten die van de universiteit zijn gestuurd. Ook wordt er gewerkt aan visa-versoepeling, zodat inwoners van Belarus gemakkelijker naar de EU kunnen reizen. Tegelijkertijd is er een zwarte lijst aangelegd. Tot nu toe 188 personen die verantwoordelijk zijn voor schendingen van internationale verkiezingsnormen en het latere optreden tegen de politieke oppositie en het maatschappelijk middenveld, wordt toegang tot de EU geweigerd.

 


Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-005262/2011

aan de Commissie

Artikel 117 van het Reglement

Peter van Dalen (ECR)

Betreft: Veroordeling van Pavel Sievarynets en andere Wit-Russische oppositieleiders

In Wit-Rusland zijn een paar maanden na de gewelddadige protesten na de presidentsverkiezingen van 19 december 2010 nu de eerste straffen aan oppositieleiders uitgedeeld. Eén van de leiders, Pavel Sievarynets, covoorzitter van de Belarussische Christendemocraten (BCD), is op 16 mei jl. veroordeeld tot 3 jaar in een werkkamp. Samen met de heer Sievarynets zijn ook twee andere oppositieleiders, Iryna Khalip en Siarhej Martseleu, tot vrijheidsstraffen veroordeeld. Eerder al zijn straffen uitgesproken tegen andere oppositieleiders.

1. Is de Commissie bekend met de veroordeling tot 3 jaar gedwongen arbeid in een werkkamp van Pavel Sievarynets?

2. Is de Commissie voornemens om tegen deze veroordeling in actie te komen, en zo ja, wat is de Commissie concreet van plan?

3. Is het de Commissie bekend dat naast de heer Sievarynets er vele andere leden van de oppositie in voorarrest hebben gezeten en dat hun verboden is te spreken over hoe zij behandeld zijn tijdens dit voorarrest. Is de Commissie voornemens om een onderzoek te starten naar de behandeling van gearresteerde oppositieleden tijdens hun voorarrest n.a.v de verkiezingsuitslag eind december?

4. Hoe ondersteunt de Commissie de activiteiten van de democratische oppositie in Wit-Rusland?

5. Wat voor acties heeft de Commissie al ondernomen tegen het ondemocratische en gewelddadige regime van president Alexander Loekasjenko? En welke maatregelen zijn nog meer mogelijk?


NL

E-005262/2011

Antwoord van de heer Füle

namens de Commissie

(19.7.2011)

 

De Commissie is zeer bezorgd over de veroordelingen van oppositieleiders door de Belarussische autoriteiten.

1. Dit omvat ook de zaak van Pavel Sevyarynets, die op 16 mei 2011 veroordeeld werd tot drie jaar dwangarbeid in een werkkamp. De EU beschouwt deze straf als onevenredig en de vervolging en de rechtszaak die tot de straf geleid hebben als politiek gemotiveerd en niet transparant. De heer Sevyarynets is veroordeeld voor de organisatie en deelname aan acties die de openbare orde ernstig verstoren. Hij is momenteel vrij, maar mag Minsk niet verlaten tot de veroordeling van kracht wordt. Het beroep is nog in behandeling.

2. De EU heeft de Belarussische autoriteiten meermaals opgeroepen alle politieke gevangenen onmiddellijk vrij te laten en te rehabiliteren[1]. Bovendien heeft de EU verzocht onmiddellijk te stoppen met het optreden tegen de politieke oppositie en het maatschappelijk middenveld en met alle politiek gemotiveerde rechtszaken.

De EU-delegatie en EU-ambassades in Minsk houden de rechtszaken in de gaten en blijven de Belarussische autoriteiten verzoeken hun toegang te verlenen tot gevangenen.

3. De EU houdt de voortdurende repressieve maatregelen door de autoriteiten in Minsk nauw in de gaten, vooral meldingen van onmenselijke of onterende behandeling in Belarussische gevangenissen.

4. De EU verstrekt 1,7 miljoen euro aan dringende hulp aan getroffen personen en hun families, aan studenten die van de universiteit zijn gestuurd, ngo's en mediakanalen. De EU bijstand van de EU aan het maatschappelijk middenveld is in de periode 2011-2013 meer dan verviervoudigd, tot 17,6 miljoen euro, door extra fondsen toe te kennen aan bestaande programma’s, speciale maatregelen te treffen voor Belarussische studenten en jongeren en het heroriënteren van fondsen ter verdere ondersteuning van goed bestuur en interpersoonlijke contacten. Daarnaast is de door de EU geleide coördinatie van donoren en hulpverleners versterkt.

De Raad heeft op 28 februari 2011 onderhandelingsmandaten over visaversoepeling en overnameovereenkomsten aangenomen. Op 1 juni hebben de Commissiediensten Belarus uitgenodigd de onderhandelingen te starten. Tegelijkertijd maken de lokale consulaire diensten van de lidstaten gebruik van de bestaande flexibiliteit in de visumcode om het maatschappelijk middenveld in Belarus te steunen.

5. Tot nu toe is een visum geweigerd aan en zijn de tegoeden bevroren van 188 personen die verantwoordelijk zijn voor schendingen van internationale verkiezingsnormen en het latere optreden tegen de politieke oppositie en het maatschappelijk middenveld en personen die met hen in verband worden gebracht.

De EU zal alle instrumenten waarover zij beschikt, in het bijzonder aanhoudende politieke druk, gebruiken om de slachtoffers van repressie en hun families te steunen in hun inspanningen hun zeer moeilijke en zorgelijke omstandigheden te boven te komen.

Gezien deze ontwikkelingen heeft de Raad Buitenlandse Zaken op 20 juni 2011 besloten tot invoering van verdere gerichte maatregelen tegen het regime in Belarus.


[1] http://www.eeas.europa.eu/belarus/news/index_en.htm

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari