Inbreng Esmé Wiegman bij wijziging Zorgverzekeringswet ivm verhoging verplicht eigen risico.

14-06-2011 00:00 14-06-2011 00:00

Onderwerp:    Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de verhoging van het verplicht eigen risico

Kamerstuk:    32 788

Datum:             14 juni 2011

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben kennis genomen van de voorliggende wijzigingen van de zorgverzekeringswet in verband met de verhoging van het verplicht eigen risico. Deze leden vinden het ook noodzakelijk om de toelopende zorgkosten te beheersen. Wel hebben zij nog een aantal vragen. Deze leden lezen in de in de MvT dat met het verhogen van het verplicht eigen risico met € 40, het gemiddeld eigen risico met 23 euro zal stijgen. Deze leden ontvangen graag een nadere toelichting over deze berekening. Ook ontvangen zij graag een nadere toelichting waaruit blijkt dat de nominale premie naar verwachting 20 euro minder hoog wordt dan hij zonder de verhoging van het eigen risico zou zijn geweest. Het verhogen van het verplicht eigen risico hangt samen met de zorgpremie en zorgtoeslag. In de MvT wordt wel ingegaan op de zorgtoeslag, maar niet op de zorgpremie, graag ontvangen de leden van de fractie van de ChristenUnie hierover ook nadere toelichting. In de financiële bijlage van het gedoog en regeer akkoord lezen deze leden namelijk ook dat dit in samenhang kan worden gezien. «Wel handhaaft het kabinet de voorgestelde verhoging van het eigen risico met 40 euro per 2012. Hierdoor resteert een intensivering ten opzichte van het basispad, die deels gedekt wordt door doorvoeren van bezuinigingen in de curatieve zorg. Voor zover er geen dekking is voor de intensivering, worden de hogere zorguitgaven afgedekt door een hogere zorgpremie (p.21).» Deze leden horen graag in hoeverre het noodzakelijk is dat de hogere zorguit-gaven ook moeten worden afgedekt door een hogere zorgpremie?De leden van de fractie van de ChristenUnie zijn er voorstander van dat de ziektekostenverzekering verder inkomensafhankelijk wordt. Daardoor kan het rondpompen van geld via de zorgtoeslag worden afgeschaft. Het verplicht eigen risico wordt inkomensafhankelijk, met lage uitvoerings-kosten. Graag ontvangen deze leden een reactie op het voorstel om het verplicht eigen risico inkomensafhankelijk te maken.

Voor meer informatie zie ook www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari