Bijdrage Cynthia Ortega aan Algemeen Overleg Hoofdlijnennotitie Werken naar vermogen.

dinsdag 31 mei 2011 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn als lid van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een algemeen overleg, gevoerd met staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Onderwerp:   Hoofdlijnennotitie Werken naar vermogen

Kamerstuk:   29 544 en 28 719

Datum:            31 mei 2011

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie): Voorzitter. Ik dank de staatssecretaris voor het niet volledig beantwoorden van mijn vragen. Er zijn inderdaad een aantal vragen blijven liggen maar dat geeft niet.

Ik heb vragen gesteld over de gemeentelijke verordening en de criteria die in de wet moeten worden opgenomen. Dat gaat over de duurzaamheid van de baan. Die staat nu wel in de Wajong en de andere regelingen. Ik zie graag dat ook de participatieplannen in de wet worden opgenomen of in ieder geval terugkomen als criterium in de gemeentelijke verordening.

Ik heb ook een vraag gesteld over het pgb en de mogelijkheid die dat biedt aan mensen om zelf aan de slag te gaan met een traject. Wil de staatssecretaris stimuleren, ook bij de gemeenten, dat dit vaker gebeurt? Ik krijg wel eens e-mailberichten dat mensen dit wel willen maar dat het niet gaat omdat de gemeente al allerlei dingen heeft ingekocht. Op dit moment is het zo binnen de Wajong geregeld dat studerende Wajongers nog zo'n €200 tot €250 extra krijgen. Gaan we dit behouden in deze wet?

Ik wacht nog op het antwoord op de vraag over een extraatje.

De grote vraag blijft of deze plannen die de staatssecretaris ons heeft voorgelegd, een groot succes worden. De staatssecretaris is hier zelf erg van overtuigd. Durft hij op zijn minst harde doelstellingen te formuleren en af te spreken met de gemeenten? Mijn fractie is sowieso geen voorstander van het bestraffen van bedrijven, niet op dit gebied in ieder geval. Ik heb helemaal geen vraag gesteld over quota maar ik heb wel iets anders. Op dit moment bestaat er een CO2 prestatieladder die ontwikkeld is door ProRail. Die moet ervoor zorgen dat er bij aanbestedingen aan bedrijven die laten zien dat ze milieubewust produceren, een en ander gegund wordt. Analoog hieraan vindt Volker Wessels dat we ook de prestaties op social return kunnen meten en waarderen. Is de staatssecretaris bereid in overleg met de sociale partners te komen met zo'n social-returnprestatieladder?

In mijn eerste termijn heb ik het gehad over de overlappingen tussen de departementen van OCW, VWS en SWZ. Hoe zit het met Wajongers die een bepaalde maatschappelijke waarde hebben en in het kader van dagbesteding ingezet worden? Wat gaat er met hen gebeuren?

Voor meer informatie zie ook: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari