Schriftelijke vragen Esmé Wiegman inzake bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg.

vrijdag 23 september 2011 00:00

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Onderwerp:    De gevolgen van de bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg

Kamerstuk:    2011Z18374

Datum:             23 september 2011

  1. Bent u ervan op de hoogte, dat door de optelsom van bezuinigingen Bouman ggz in de regio Rotterdam genoodzaakt is om 90 volledige arbeidsplaatsen af te stoten?
  2. Bent u ervan op de hoogte dat dit ervoor zal zorgen dat ca. 1000 patiënten geen behandeling of zorg meer zullen ontvangen?
  3. Wat gaat u er aan doen om te voorkomen dat de gevolgen neerslaan op de meest kwetsbare mensen, die zonder adequate behandeling, zorg en begeleiding zichzelf en hun omgeving schade berokkenen?
  4. Bent u met mij van mening, dat het erg onwenselijk is, wanneer behandelingen worden afgebroken van patiënten die al in een traject zitten? Zo ja, hoe voorkomt u dit?
  5. Wat is uw oordeel over een conclusie uit het rapport over Intensief Beschermd Wonen (IBW) 1) dat voor een gemiddelde IBW bewoner de totale maatschappelijke kosten zijn afgenomen?
  6. Bent u bereid om de ggz bezuinigingen af te zetten tegen toenemende al dan niet afnemende maatschappelijke kosten?
  7. Wilt u deze vragen voor het ao over de ggz op 29 september beantwoorden?

1)   Intensief beschermd wonen: een geïntegreerd programma voor terugkeer in de samenleving. Evaluatie IBW 2009

Voor meer informatie zie ook www.tweedekamer.nl.
« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari