Schriftelijke vragen Esmé Wiegman inzake jeugdzorg problematiek.

22-09-2011 00:00 22-09-2011 00:00

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink aan de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport.

Onderwerp:    Jeugdzorg problematiek

Kamerstuk:    2011Z18236

Datum:             22 september 2011

1. Dreigt er gevaar voor het ontstaan van een wachtlijst, waarop jongeren staan die wachten op een plek in een Jeugdzorg Plus instelling in de provincie Limburg door het sluiten van de tijdelijke capaciteit van 26 plaatsen van de JeugdZorgPlus instelling Icarus?

2. Zo ja, op welke manier wordt ervoor gezorgd dat deze jongeren elders behandeld worden?

3. Kent u het onderzoek ‘Rapportage Haalbaarheidsonderzoek ‘Loverboyproblematiek’ 1)?

4. Klopt het dat veel loverboys vanuit de Randstad naar Limburg komen?

5. Wordt de opvang van meisjes die het slachtoffer zijn van loverboys bedreigd, door de sluiting van de JeugdzorgPlus instelling Icarus, welke onder andere ruimte bood voor het opvangen van meisjes die het slachtoffer zijn van loverboy praktijken? Zo ja, hoe kan dit worden opgelost?

1)  Rapportage Haalbaarheidsonderzoek ‘Loverboyproblematiek’ Intersectorale samenwerking in de keten als sleutel voor een succesvolle aanpak van het Loverboy/Pooier circuit Stichting Jeugdzorg St Joseph, gastenhof/Koraal Groep Mondriaan (2010).

Voor meer informatie zie ook www.tweedekamer.nl.

 


 

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari