Bijdrage van Esmé Wiegman aan het plenair debat VAO ADL-assistentie in ADL-clusters.

woensdag 28 september 2011 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink in een plenair debat met Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner

Onderwerp:    VAO ADL-assistentie in ADL-clusters

Kamerstuk:    30 597

Datum:             28 september 2011

Mevrouw  Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie):

Voorzitter. Gisteren ontving de Kamer nog een brief van de staatssecretaris over de verdere procedures rondom het adl-clusterwonen. De inhoud van die brief doet mij afzien van het indienen van een motie met het verzoek om een nieuwe voorhangprocedure, hoewel ik het een gemiste kans vind dat de staatssecretaris de brief van gisteren niet heeft aangegrepen om de aanwijzing aan de NZa simpelweg puntsgewijs en helder uit te werken. Daarmee hadden veel vragen van vorige week beantwoord kunnen worden. De staatssecretaris kent de vragen van de ChristenUnie. De NZa moet de nieuwe aanspraak regelen, maar het is nog niet duidelijk hoe. De indicaties zijn nog niet op orde en de AWBZ-registraties ook niet. Als dit alles niet klip-en-klaar uitgewerkt is in de toegezegde brief voor de begrotingsbehandeling en als er niet 100% duidelijkheid gegeven kan worden over de uitvoerbaarheid van de voorstellen met ingang van 2012, zal de ChristenUnie net als vorige week opnieuw een verzoek doen tot uitstel.

Ik zou het overigens helemaal niet gek vinden als de staatssecretaris deze avond zelf al de conclusie zou trekken dat meer tijd nodig is en uitstel daarom wenselijk. Alleen al het verwoorden van de manier waarop de eigen regie kan worden vormgegeven, zal de nodige inspanning en aandacht vragen. De definitie van op aanwijzing werken moet nader uitgewerkt worden en mag niet afhankelijk zijn van de invulling die de aanbieder hieraan geeft. Het mag niet zo zijn dat de zorgaanbieder zelf de voorwaarden voor de uitvoering van de adl-assistentie gaat bepalen, want zo gaat het immers in de AWBZ. De assistentie op aanwijzing moet gegarandeerd worden. Daarom heb ik een motie van collega Leijten meeondertekend, die zij zo dadelijk zal indienen.

Ook nog onduidelijk is de doelgroep die de staatssecretaris per 2014 op het oog heeft voor de nieuwe aanspraak. Het lijkt erop alsof zij die stevig wenst in te perken. Of niet? Het is jammer dat de staatssecretaris in tegenstelling tot haar mededelingen in het AO onduidelijkheid over de eigen bijdrage laat bestaan vanaf 2014. Ook dit veroorzaakt nieuwe onrust. Ik wil de staatssecretaris ook vanavond vragen scherp op haar woorden en toezeggingen te letten, want dit steekt nauw. Ook op dit punt heb ik een motie meeondertekend die mevrouw Dijkstra zo dadelijk zal indienen.

Voor meer informatie zie ook www.tweedekamer.nl.

 


« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari