Schriftelijke vragen van Arie Slob inzake spoorverbindingen vanuit Brabant richting Antwerpen.

donderdag 29 september 2011 00:00

Schriftelijk vragen van ChristenUnie Fractievoorzitter Arie Slob aan de minister van Infrastructuur en Milieu.

Onderwerp:     Spoorverbindingen vanuit Brabant richting Antwerpen

Kamerstuk:     2011Z18921

Datum:              29 september 2011

Vraag 1

Kent u het bericht «Geen treinverbinding meer vanuit Brabant naar België in 2012»?1 Klopt het dat met ingang van 11 december 2011 er geen directe intercity of HSL-verbinding meer is vanuit Noord-Brabant met België?

Vraag 2

Hoe rijmt u dit met de toezegging van uw voorganger dat de Beneluxtrein zal blijven rijden zolang er nog geen alternatief is over de HSL-Zuid?

Vraag 3

Deelt u de mening dat de Beneluxtrein niet mag verdwijnen voordat er een HSL-verbinding vanuit Breda aangeboden wordt aan de reiziger en dat alleen het alternatief van een stoptreinverbinding vanuit Roosendaal onacceptabel is? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Bent u bereid in overleg te gaan met NS om de Beneluxtrein per 11 decem-ber 2011 in ieder geval voor het zuidelijke deel van het traject tussen Noord-Brabant en België te behouden zolang er geen goede oplossing is gevonden?

Vraag 5

Wat is de stand van zaken van uw overleg met de Belgische autoriteiten en de Belgische spoorwegen (NMBS) over de realisatie van de verbinding Den Haag-Breda-Brussel?1)

http://www.omroepbrabant.nl/?news/162105532/Geen+treinverbinding+meer+vanuit+Brabant+naar+Belgie+in+2012.aspx  

Voor meer informatie zie ook www.tweedekamer.nl.


« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari