September 2011

30-09-2011 16:29 30-09-2011 16:29

 Let the words of my mouth, and the meditation of my heart, be acceptable in thy sight,
O LORD, my strength, and my redeemer                      (slot van Psalm 19)
.

Lieve mensen,

Deze keer vindt u hierboven een Engels motto, het staat op de Canongate Wall. Dat is een muur met 28 inscripties op het Schotse parlement in Edingburgh. Het gebouw is van 2003, dus tamelijk nieuw. In de 21e  eeuw kiest een moderne staat voor een psalm op het parlementsgebouw! Is het niet treffend, dat men -bij al het andere- dit gebed plaatst?

Een van de andere inscripties luidt: “Work as if you live in the early days of a better nation”. Zet je in, zoals je zou doen, wanneer je mag werken in de begindagen van een beter land. Dat is een positieve inzet, dan heb je er zin in, want je verwacht wat goeds! In welk licht wil men die inzet laten beoordelen?

Laten de woorden van mijn mond
en de overleggingen van mijn hart
U behagen, O HEER,
mijn sterkte, en mijn verlosser !

Gebedspunten

Bidden voor de eigen volksvertegenwoordiging
Als de psalmist zijn toevlucht zoekt bij de Heer als bij een sterkte, een rots waarop hij zich verdedigen kan, dan anticipeert hij op moeilijke tijden: verlossing is nodig!

 • Laten we bidden voor een besef van Gods macht
 • Dat men zich in zijn geweten laat vormen door Zijn prioriteiten
 • Laten we danken voor iedereen die dat bewust wil doen – voor mensen die verlangen naar eerlijke woorden die voor God welbehaaglijk zijn

Bidden voor de regering

 • Bid om moed om de problemen van deze tijd kordaat aan te pakken
 • Vraag om hoop, zodat men werkt met zin om het goede te doen
 • Dank voor elke bestuurder die zijn vertrouwen op God stelt en uit die oriëntatie leeft
 • Bid om wijsheid voor de leden van het kabinet Rutte

Bidden voor de partij

 • Dank voor het verlangen om God te behagen in het politieke werk van alledag
 • Bid om Gods Heilige Geest, dat Hij onze harten verlicht, om goede prioriteiten te stellen
 • Bid en dank dat we werken in ootmoed, zoals Jezus, die alles van zijn Vader verwachtte

Bidden met visie

Dit is niet de plaats om onze visie op het kabinetsbeleid uit de doeken te doen. Als u dat nog niet deed, lees dan eens de bijdrage die Arie Slobgaf aan de Algemene Politieke Beschouwingen. Voor een fractievoorzitter is dat een van de belangrijkste momenten in de loop van het parlementaire jaar. Het zijn vier kantjes, maar het is echt een aanrader!

 • Dank voor de eigen visie en dat we die kunnen presenteren
 • Bid voor het plan om schulden aan te pakken, dat het invloed mag hebben
 • Bid voor die kernzin: “Er moet vertrouwen gewonnen worden"

Buitenlandse politiek

Arie Slobnoemde de mogelijkheid van een eenzijdig uitroepen van de Palestijnse staat een reële bedreiging voor Israël en de vrede in het Midden-Oosten. Ook sprak hij over vrijheid van godsdienst en geweten mensenrechten in de wereld en over de ramp die zich aftekent in de Hoorn van Afrika.

 • Pleit op Gods trouw voor het gebied rond Jeruzalem en voor wie daar in vrede wil wonen
 • Bid voor vervolgden, zoals Asia Bibi en haar familieleden in Pakistan
 • Bid met Psalm 107 dat God uitkomst geeft bij structurele honger.

Lokale politiek

Omdat ik regel dat ChristenUniewethouders elkaar af en toe samen ontmoeten weet ik dat een van hen misschien moet afzeggen, omdat hij juist die dag de opening heeft van het Centrum Jeugd en Gezin. Zie ook het nieuwe Jeugd en Gezinsplan van de ChristenUnie. Bovendien heeft hij op 23 november gemeenteraadsverkiezingen in verband met de vorming van de nieuwe gemeente Hollandse Kroon. Wethouder de Groot heeft het dus zo druk dat hij een slag om de arm houden moest.

 • Bid en dank voor uw wethouders, voor goede afwegingen bij drukke agenda’s
 • Bid voor de verkiezingsvoorbereidingen in het noorden van Noord-Holland
 • Dank dat onze inzet voor deze hoeksteen van de samenleving nog steeds doorgaat

Een goede basis voor keuzes binnen de partij

Wilt u ook bidden naar aanleiding van het interview dat een van onze leden, Monique Heger, in het Nederlands Dagblad van 24 september gaf. Hoe kunnen we bidden als het gaat om onze omgang met homoseksuele relaties? Het hoort bij een politieke partij dat de gemoederen af en toe behoorlijk in beweging komen, want de wereld is vol veranderingen waar politieke antwoorden op gevonden moeten worden en sommige veranderingen raken het hart. In de Bijbel is het hart de basis van waaruit we onze beslissingen nemen. Dat bepaalt ieders visie op huwelijk, gezin of andere samenlevingsvormen. De ChristenUnie werkt voor politieke ambtsdragers met de gedragscode van 2008 en in de toelichting vind ik een bruikbare richtlijn. Bij artikel 2 staat dat “ChristenUnie-politici gekenmerkt worden door de hartelijke overtuiging dat zij hun politieke en persoonlijke doen en laten willen (laten) toetsen aan de Bijbel, zoals deze wordt verstaan in de (protestants-)christelijke traditie, historisch en wereldwijd”.

 • Dit laat zien dat we bij dit onderwerp eigenlijk eerst moeten bidden voor de gemeente van Christus wereldwijd; die gemeenschap ligt aan de basis van de christelijke politiek.
 • Laten we God bidden om de Heilige Geest, die Heer is over de harten van de mensen
 • Laten we vragen of Hij zijn gemeenschappen toerust met mensen die Hij zegent met
    de zeggingskracht van apostelen
    de heilige weerbarstigheid van profeten
    de blijde verwachting van evangelieverkondigers
    het efficiënte geduld van herders
    het kundige inzicht van leraren                                         (vgl Efeziërs 4 vers 11)

Opening Partijbureau vrijdag 7 oktober 16:00 – 19:00

Misschien hebt u de uitnodiging al gezien in HandSchrift of op de website. We zitten nu bijna tegenover het NS station in Amersfoort (hoofduitgang uit, oversteken op zebrapad en linksaf slaan, tweede straat rechts bij de witte berken, tweede gebouw rechts).

 • Dank voor onze fijne plek en de goede verhuizing afgelopen zomer
 • Bid voor een mooie middag en een gezegend verblijf de komende jaren

Nationale Gebedsdag 8 oktober

Bent u in januari wel eens naar een bijeenkomst van de Nationale Gebedsdag geweest? Vanaf heden valt die dag in de herfst. U ontmoet daar andere mensen met een hart voor gebed. Er komen diverse onderwerpen aan de orde en bij elk daarvan krijgt u eerst een mooie videoclip ter inleiding. Daarna wordt daar samen voor gebeden. Dat kan in minstens 26 steden. Als u op de link klikt krijgt u meer informatie. Het thema is ‘Bid zonder ophouden’.

 • Wilt u bidden voor een mooie, hartversterkende opkomst?
 • Vraag dat Heilige Geest ons aanvuurt, opdat ons bidden niet verslapt
 • Bid dat Hij de wereld overtuigt van Jezus, die de satan versloeg en nu zit op de troon

met een hartelijke groet,
Kees Sinke

coördinator gebed 

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari