Afscheidssymposium André Rouvoet in de pers

rouvoet_-_foto_marie_cecile_thijs31-10-2011 17:17 31-10-2011 17:17

Vrijdag 28 oktober organiseerde het WI samen met de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie een afscheidssymposium voor André Rouvoet over het thema `rechtsstaat en vrijheid'. Het ND en RD waren ook aanwezig.

„Christenpolitici toleranter dan seculiere”

DEN HAAG – Hebben christenen, toen ze nog de meerderheid hadden, anderen de ruimte gegeven die ze –nu zelf minderheid– van hen vragen?

Die spiegel hield directeur Veling van het Huis voor Democratie en Rechtsstaat de aanwezigen gisteren voor bij het afscheidssymposium voor ex-CU-leider Rouvoet in de Oude Zaal van de Tweede Kamer.

De christelijke partijen die nu ruimte vragen voor gewetensbezwaarde trouwambtenaren, hebben het zogeheten homohuwelijk altijd fel bestreden. En daarmee dus geen ruimte gegeven aan mensen van hetzelfde geslacht die ook graag met elkaar wilden trouwen.

Oud-CU-senator Schuurman was de eerste die toegaf „dat het best zo zou kunnen zijn dat wij zelf te ver zijn gegaan.”

Filosoof Verbrugge voegde daar aan toe: „Op de manier waarop Wilders nu over de islam spreekt, hoorde ik vroeger protestanten over papen praten.”

Politiek commentator Goslinga van dagblad Trouw betoogde echter dat de tolerantie van de grote christelijke partijen in Nederland voor seculieren groter was dan de tolerantie van seculieren nu voor christenen en moslims. Hij wees er bijvoorbeeld op dat het CDA heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de abortuswet. En in de zondagswet staat weliswaar dat festiviteiten ’s ochtends zijn verboden, maar de middag is aan de „heidenen” gelaten.

Antithese

Goslinga bracht tijdens het symposium de door ARP-leider Kuyper in 1901 geïntroduceerde antithese in herinnering. Tussen christelijke en niet-christelijke partijen heeft altijd een tegenstelling bestaan. Alleen waren het eerst de christenen die in de meerderheid waren, nu overheersen de seculiere partijen.

Die oefenen, wordt wel gezegd, een zachte tirannie uit doordat ze als meerderheid hun wil doordrukken en de rechten van minderheden miskennen. „Zachte tirannie of niet”, zei Goslinga, „tirannie hoort in een democratie niet thuis.”

Eenzelfde soort pleidooi houdt Rouvoet –die zichzelf gisteren tijdens het symposium een „principiële christen-democraat” noemde– in een essay dat hij speciaal ter gelegenheid van de bijeenkomst had geschreven.

„Een formele democratiebenadering (de helft plus één beslist) is ontoereikend om essentiële aspecten van de democratie en rechtsstaat, zoals grondrechten, vitaal te houden en iedereen er gelijkelijk in te laten delen”, stelt hij in het stuk.

Rouvoet pleit voor een „materiële democratie.” Een bestel waarin „ten principale ruimte is voor minderheden en voor hun opvattingen en gedragingen.”

In deze tijd hangen, analyseert Rouvoet, de meeste politici echter de formele benadering van democratie aan. „Steeds vaker permitteren politici het zich om te treden binnen de staatsvrije ruimte die grondrechten beogen te waarborgen.”

Hand in hand

Met een groeiende nonchalance worden grondrechten bij nadere wetgeving beperkt, stelt hij. Gewoon omdat dat formeel kan en omdat de meerderheid dat wil. De onderwijsvrijheid? Die moet gemoderniseerd. Onverdoofde rituele slacht? Verbieden!

Als „overtuigd christenpoliticus” wilde Rouvoet, zei hij gisteren, juist ook altijd opkomen voor opvattingen die de zijne niet zijn.

CU-fractieleider Slob zei tijdens het symposium dat D66, GroenLinks en PvdA bij onderwerpen als de rituele slacht en de trouwambtenaren „hand in hand lopen met de door hen zo verfoeide PVV en zich zo toch min of meer verenigen in een soort monsterverbond van intoleranten tegenover diegenen die hun tolerantieprincipes niet onderschrijven.”

Op andere momenten vallen genoemde linkse partijen de PVV aan op haar islamstandpunt, schetste Slob, „terwijl zij op hun beurt geen ruimte willen geven aan orthodoxe christenen om bijvoorbeeld in hun eigen instellingen een eigen personeelsbeleid te voeren.” Dat getuigt, aldus Slob, „van dubbelhartigheid, een gebrek aan consistentie in omgang met vrijheden binnen de rechtsstaat.”

Dit artikel verscheen in het RD van 29 oktober 


‘ChristenUnie moet inspelen op mediacratie’

DEN HAAG - De nadruk van de ChristenUnie op recht en gerechtigheid moet op pakkende en beeldende wijze aan de man gebracht worden. De kerk kan de samenleving een visie voorleven op het 'goede leven'.

Of je het leuk vindt of niet: we leven in een mediacratie. De constatering is van Beatrice de Graaf, terrorisme-expert en kandidaat-senator voor de ChristenUnie. Op het symposium over 'rechtsstaat en vrijheid', dat de ChristenUnie vrijdag aan oud-partijleider André Rouvoet aanbood, probeerde De Graaf praktisch na te denken over de vraag hoe de ChristenUnie kan inspelen op de behoefte aan emotie en theater. 

...

De rest van het artikel is hier te vinden: http://www.nd.nl/artikelen/2011/oktober/28/-christenunie-moet-inspelen-op-mediacratie

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari