Inbreng Esmé Wiegman inzake aanbieding ontwerpbesluit wijz. lijst I en II Opiumwet.

27-10-2011 00:00 27-10-2011 00:00

Inbreng van ChristenUnie Tweede Kamerlid Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink inzake besluit tot wijziging van lijst I en lijst II behorende bij de Opiumwet, in verband met plaatsing op lijst I van het middel 4-methylmethacathinon (mefedron) en het middel tapentadol en met verplaatsing van het middel 4-hydroxyboterzuur (GHB) van lijst II naar lijst I.

Onderwerp:    Aanbieding Ontwerpbesluit houdende wijziging van lijst I en lijst II, behorende bij de Opiumwet

Kamerstuk:    33 044 - 1

Datum:             27 oktober 2011

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen het voorliggende besluit tot wijziging van lijst I en lijst II behorende bij de Opiumwet, in verband met plaatsing op lijst I van het middel  4-methylmethacathinon (mefedron) en het middel tapentadol en met verplaatsing van het middel 4-hydroxyboterzuur (GHB) van lijst II naar lijst I. Deze leden hebben hierover nog enkele vragen Door het verplaatsen van GHB van lijst II naar lijst I hoopt de regering een duidelijk waarschuwingssignaal af te geven aan de consumenten over de risico’s van de drug. De ernst en de frequentie van het aantal acute gezondheidsincidenten door GHB is immers de afgelopen jaren toegenomen. De leden van de ChristenUnie-fractie zijn echter van mening dat alle drugs schadelijk zijn voor de gezondheid. Daarnaast is het niet alleen van belang om een signaal af te geven aan de gebruikers van GHB, maar ook aan de verkopers van GHB. Wat zijn de te verwachten positieve effecten op de volksgezondheid? En hoe draagt deze maatregel bij aan het preventiebeleid?

De leden van de ChristenUnie-fractie menen dat het tweeslachtige drugsbeleid de laatste tientallen jaren een bron van ellende is geweest. Het doel, softdrugs buiten de criminaliteit houden, is niet bereikt. In plaats daarvan is het beleid een enorme impuls geweest voor de groei van de georganiseerde criminaliteit. De leden van de fractie van de ChristenUnie hopen dat door het verplaatsten van het middel GHB van lijst II naar lijst I ook de drugsgerelateerde criminaliteit meer zichtbaar wordt en aangepakt kan worden.

Voor meer informatie zie ook www.tweedekamer.nl.

 


« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari