Inbreng Esmé Wiegman inzake Wijziging Elekriciteitswet en gaswet.

14-09-2011 00:00 14-09-2011 00:00

Inbreng verslag (wetswijziging) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink inzake Wijziging van de Electriciteitswet 1998 en van de gaswet (implementatie van richtlijnen en verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas).

Onderwerp:    Wijziging Elektriciteitswet en gaswet

Kamerstuk:    32 814

Datum:             14 september 2011

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben kennisgenomen van de wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet. Zij stellen enkele vragen.

De leden van de fractie van de ChristenUnie waren het oneens met het besluit dat Nederland eerder heeft besloten dan andere lidstaten om eigendomsontvlechting te verplichten. Nu via het derde energiepakket splitsing wordt verplicht, is het wel de vraag hoe zich deze vorm van splitsing verhoudt tot de vormgeving die Nederland eerder heeft gekozen. Met name de variant waarbij eigendom van transmissienetten blijft gewaarborgd binnen een geïntegreerd bedrijf met productie-, levering- en handelsactiviteiten roept vragen op, ten opzichte van de volledige splitsing die bij Nederlandse bedrijven is doorgevoerd. Welke gevolgen verwacht de regering? Is een stap terug mogelijk door deze wetgeving? 

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen nadere informatie over de status van particuliere netten. Op dit moment hebben deze particuliere netten ontheffing op grond van artikel 15.2 van de Elektriciteitswet of artikel 2a van de Gaswet. Kan de regering de status van particuliere netten helder maken?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen naar de vastlegging in een Amvb van de uitwerking van overdracht van particuliere recreatienetten aan publieke netbeheerders. Kan de regering de Kamer nader informeren over de uitwerking van deze Amvb? Om hoeveel elektriciteitsnetten gaat het? Hoe wordt de waarde van het over te dragen net bepaald?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen naar de haalbaarheid voor recreatieondernemers om te voldoen aan de verplichtingen in dit wetsvoorstel. Acht de regering eigenaars van recreatieparken in staat om voorgeschreven verplichtingen na te leven, aangezien deze zijn bedoeld voor reguliere netbeheerders? Strookt voorliggend wetsvoorstel met aard en doel van energienetten op recreatieparken? Is al meer bekend over de gesprekken met RECRON en Netbeheer Nederland over de hoge kosten en administratieve lasten voor recreatieondernemers, als gevolg van dit wetsvoorstel?

Voor meer informatie zie ook www.tweedekamer.nl.

 

 


« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari