Zee- en binnenvaart: stap over op Liquified Natural Gas

haven_rotterdam09-11-2011 19:05 09-11-2011 19:05

Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie) wil dat de zee- en binnenvaart gaan onderzoeken hoe zij kunnen overstappen op het gebruik van LNG (Liquified Natural Gas) als brandstof. Dat heeft de Europarlementariër vandaag gezegd in het Europees Parlement op de door hem georganiseerde bijeenkomst 'Alternative fuels for maritime sector'. Van Dalen: ,,Ook de maritieme sector moet zijn milieuprestatie verbeteren. Vooral de huidige brandstof van zee- en binnenvaartschepen kan veel schoner. De binnenvaartsector heeft al veel onderzoek gedaan naar het gebruik van LNG als brandstof. De resultaten daarvan zijn zeer positief. De binnenvaartschepen moet daarom de overstap gaan maken naar LNG. Vergelijk maar met de zeevaart: er varen nu al 22 zeeschepen op LNG in Europa en er zijn er nog eens twintig in aanbouw."

Uit onderzoek is gebleken dat het vervangen van diesel door LNG als brandstof voor de binnenvaart leidt tot 25% minder CO2 en tot 90% minder stikstof, fijnstof en roet. Van Dalen is onder de indruk van die resultaten: ,,Het gebruik van LNG is echt een stap naar schoner Europees vervoer. Daarom moeten Europa en de lidstaten het gebruik van LNG in de maritieme transportsector bevorderen. Eerst en vooral moet LNG wettelijk worden toegestaan als maritieme brandstof. Op dit moment mogen schepen nog niet op LNG varen tenzij zij een ontheffing krijgen van de Inspectie Verkeer & Waterstaat. Dat is te omslachtig. Daarnaast moeten lidstaten het gebruik van LNG in de zee- en binnenvaart stimuleren door investerende ondernemers fiscaal te compenseren", aldus Van Dalen.
Van Dalen roept ook bunkerstations op te investeren in LNG-tanks. ,,LNG kan nooit dé brandstof van de maritieme sector worden als er niet voldoende bunkerlocaties zijn. Binnenvaartondernemers en brandstofleveranciers moeten daarom de handen ineen slaan om gezamenlijk te investeren in LNG. Schepen moeten geschikt worden gemaakt voor LNG en tegelijk moeten er tanks voor LNG komen bij de bunkerstations."

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari