Inbreng Cynthia Ortega-Martijn inzake wetswijziging Verzamelwet kinderopvang 2012.

05-10-2011 00:00 05-10-2011 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn inzake Verzamelwet kinderopvang 2012.

Onderwerp:    Voorstel van wet tot wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Verzamelwet kinderopvang 2012)

Kamerstuk:    33 014

Datum:             5 oktober 2011

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennis genomen van het voorstel voor de Verzamelwet kinderopvang 2012. Genoemde leden willen graag enkele vragen voorleggen aan de regering.

Algemeen

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen waarom de regering niet alle verbeteringen die door GGD Nederland zijn voorgesteld heeft overgenomen. Deze leden willen weten om welke verbeteringen het hierbij gaat.

Hoe hoog zijn de totale uitvoeringskosten die het wetsvoorstel met zich mee brengt, zo vragen de leden van de ChristenUnie-fractie. Deze leden willen weten welke positieve financiële gevolgen de regering verwacht van het wetsvoorstel. Genoemde leden vragen tevens wat de gevolgen zijn van het wetsvoorstel voor de administratieve lasten voor burgers.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen om een nadere toelichting hoe de keuze tot het beperken van het recht op kinderopvangtoeslag tot het specifieke aantal van 3 maanden tot stand is gekomen. Welk effect op de mogelijkheden voor ouders om na deze periode werk te vinden verwacht de regering als ouders moeilijker opvang kunnen regelen voor hun kinderen tijdens het solliciteren, zo willen deze leden weten.

Artikelsgewijs

De regering geeft onder artikel 1, onderdelen B, F en G in de toelichting aan dat de redenen voor het nagenoeg afschaffen van de mogelijkheid om kinderopvangtoeslag met terugwerkende kracht aan te vragen ligt in de fraudegevoeligheid. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen om hoeveel fraudegevallen het per jaar gaat en of de regering nog andere alternatieven heeft overwogen om de fraudegevoeligheid te verminderen. Zo nee, waarom niet? Indien er andere alternatieven zijn overwogen, om welke alternatieven gaat het dan en waarom is de keuze niet op deze alternatieven gevallen?

Voor meer informatie zie ook www.tweedekamer.nl.

 


« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari