WI-congres 12 november in de pers

DSC_545214-11-2011 12:00 14-11-2011 12:00

Het RD, Trouw en het ND schreven over het WI-congres.

ChristenUnie presenteert nieuwe visie

De ChristenUnie heeft, na ruim een jaar, het nadenken over oorzaken en gevolgen van de verkiezingsnederlaag van het voorjaar van 2010 afgerond. De nieuwe kernbegrippen van de partij - dienstbaarheid, vrijheid en duurzaamheid - werden zaterdaggepresenteerd.

De ChristenUnie moest vorig jaar juni een bittere pil slikken. De partij had een groeifase doorgemaakt, die zich ook weerspiegelde in de opiniepeilingen. De partij zou in de nieuwe Tweede Kamer in ieder geval met meer zetels terugkeren, maar het liep heel anders. Geen enkele zetelwinst, een rol in de oppositie en, niet lang daarna, een wisseling van het partijleiderschap.

De partij, aldus een evaluatierapport van de verkiezingscampagne vorig jaar herfst, had de hoge verwachtingen niet waar kunnen maken door een te gouvernementele instelling en door een gebrek aan unieke ChristenUniepunten. Bovendien was de campagne te weinig gevoerd vanuit een christelijk bevlogen standpunt.

Sindsdien is in de partij veel gediscussieerd, resulterend in dit dertig pagina's tellende rapport. Daarin wordt geconstateerd dat de Bijbel geen handboek is voor politieke oplossingen, maar vooral gehanteerd moet worden als norm van waaruit over politieke vraagstukken gedacht moet worden.

De samenstellers van het rapport constateren dat de diversiteit onder de achterban van de partij is toegenomen. Daarom alleen al is een eenduidige en actuele politieke visie nodig.

Dat betekent echter nog niet een fundamenteel andere wijze van denken in de ChristenUnie. De partij, haar christelijk-sociale traditie indachtig, zoekt de belangrijkste krachten voor de inrichting van de samenleving vooral bij burgers en hun organisaties. De overheid heeft de taak dat hun mogelijk te maken.

De overheid is niet de eerste hoeder van het algemene belang, zei ook fractievoorzitter Arie Slob in zijn afsluitende rede. De ChristenUnie, moet er volgens hem vooral naar streven dat burgers, bedrijven en organisaties als scholen en zorginstellingen, zelf de hoeder van het algemene belang worden.

Vanuit dat denken kan de ChristenUnie zich gemakkelijk vinden in het adagium van premier Mark Rutte dat Nederland teruggegeven moet worden aan de Nederlanders en dat de overheid een stap terug dient te doen. Maar de vraag is aan welke Nederlanders we het land teruggeven, aldus de CU-fractieleider.

Slob pleitte voor meer 'architectonische maatschappijkritiek' vanuit de ChristenUnie. Volgens hem leggen liberalen te veel nadruk op de zelfredzaamheid van individuen. Daar zet zijn partij graag de verbanden tussen burgers tegenover: de vakbeweging, werkgeversorganisaties en scholen. Maar dan moeten ze wel een bredere afweging maken dan het bewaken van het gevestigde belang, aldus Slob.

Volgens hem is de belangrijkste uitdaging voor de ChristenUnie de komende jaren aan te geven hoe het overheidsbeleid er uit dient te zien als de samenleving wel in staat gesteld moet worden zelf verantwoordelijkheid te nemen.

Het artikel op Trouw.nl

CU doordenkt taken overheid opnieuw

AMERSFOORT – De ChristenUnie gaat opnieuw de verhouding tussen overheid en samenleving doordenken. Volgens CU-voorman Slob heeft zijn partij in het verleden te veel verantwoordelijkheden bij de overheid neergelegd.

„Ook wij zijn niet altijd vies geweest van enige overheidsinvloed. Ik hoop dat de ChristenUnie het lef heeft om de schijnwerpers op partijstandpunten te zetten”, zo zei Slob zaterdag tijdens een studiedag van het wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie in Amersfoort.

Slob sprak zijn steun uit voor de inzet van premier Rutte om te werken aan een kleinere overheid en het overdragen van verantwoordelijkheden aan de samenleving. Maar de Christen­Uniefractievoorzitter voegde er wel direct aan toe dat dit uitgangspunt niet een goedkoop excuus mag zijn voor bezuinigingen. Burgers en lagere overheden moeten wel in staat worden gesteld om de verantwoordelijkheden op te pakken. „Als dat onvoldoende doordacht gebeurt, kan dat grote schade opleveren”, zo stelde Slob.

Een te eenzijdige nadruk op de zelfredzaamheid van individuen is volgens Slob „te gemakkelijk”. Er zijn diepere dimensies nodig: „Die vind ik in een Bijbelse visie waar mensen altijd in relatie tot elkaar staan, waarin ze worden opgeroepen tot naastenliefde, om recht te doen aan hun naaste, dienstbaar te zijn aan elkaar.” Volgens Slob is de overheid „de hoeder” van het algemeen belang en zijn burgers, kerken, bedrijven, en scholen „de dragers.”

CU-Kamerlid Wiegman noemde twee voorbeelden die de eigen verantwoordelijkheid van mensen voor hun zorgkosten kan bevorderen, namelijk hogere eigen bijdragen en steun voor het plan van SCP-directeur Schnabel om ouderen voor de financiering van hun zorg hun eigen huis te laten ‘opeten’.

De directeur van het wetenschappelijk instituut, Segers, nam de handschoen op. Hij kondigde aan dat zijn instituut gaat studeren op een nieuwe verhouding tussen economie, overheid, burger en samenleving. Daarvoor is ook ruimte. Zaterdag presenteerde hij het derde en laatste deel van het drieluik ”Duurzaamheid, vrijheid en dienstbaarheid”. De publicatie met als titel ”Dienstbare politiek”, is geschreven door CU-senator Kuiper.

Dit artikel verscheen in het RD van 14 november 2011. Het artikel staat hier online

ChristenUnie legde te veel op bordje overheid

AMERSFOORT - De ChristenUnie gaat werken aan een nieuwe visie op verhouding tussen overheid en samenleving. Rutte maakt komt met zijn spreken over Nederland teruggeven aan de Nederlanders niet verder dan kretologie.

De ChristenUnie is wel eens al te idealistisch als het om de overheidstaak gaat. Het op zich gerechtvaardigde ideaal van de partij kan in de praktijk leiden tot een overheid die te diep ingrijpt in het leven van burgers. Die kritiek uitte filosoof professor Jan Hoogland zaterdag op een symposium van het wetenschappelijk bureau van de ChristenUnie. Dat symposium was gewijd aan een boek van Roel Kuiper waarin onder andere wordt ingegaan op aard en taak van de overheid.

De rest van het artikel is te vinden achter de betaalmuur op ND.nl

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari