Inbreng Cynthia Ortega Wijziging Paspoortwet ivm vervallen mogelijkheid bijschrijving kinderen.

06-10-2011 00:00 06-10-2011 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn inzake wijziging paspoortwet in verband met de vervallen mogelijkheid bijschrijving kinderen.

Onderwerp:    Wijziging paspoortwet ivm vervallen mogelijkheid bijschrijving kinderen

Kamerstuk:    32 860 – (R1962)

Datum:             6 oktober 2011

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben kennis genomen van het onderhavig wetsvoorstel welke voortvloeit uit een Verordening afkomstig van het Europees parlement en de Raad. Deze leden constateren dat met deze wetswijziging het niet meer mogelijk is om kinderen bij te schrijven op de paspoorten van ouders.

De leden van de fractie van de ChristenUnie verzoekt de regering inzichtelijk te maken hoe de vaststelling van de identiteit van zeer jonge kinderen kan worden gewaarborgd. Deze leden vragen de regering wat een redelijke geldigheidstermijn is voor paspoorten van (zeer) jonge kinderen. Deze leden vragen de regering voorts te onderbouwen hoe de problemen met de afname van biometrische gegevens bij kinderen zich verhouden tot de vereiste van 1p-1p eis. 

Voor meer informatie zie ook www.tweedekamer.nl.


« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari