Inbreng Cynthia Ortega-Martijn inzake Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer etc.

dinsdag 06 september 2011 00:00

Inbrengen verslag (wetsvoorstellen) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn.

Onderwerp:    Wijziging Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, Wet vergoedingen leden Eerste Kamer en Algemene Pensioenwet politieke ambtsdragers ivm rechtstreekse betaling van vergoedingen aan politieke ambtsdragers en Wijziging van de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen, de Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement, de Provinciewet, de Gemeentewet, de Waterschapswet en Alg. pensioenwet politieke ambtsdragers ivm rechtstreekse betaling van vergoedingen aan politieke ambtsdragers.

Kamerstuk:    32 221

Datum:             6 september 2011

Inbrengen verslag (wetsvoorstellen) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen in hoeverre er een indirect verband bestaat tussen het onderhavig wetsvoorstel en de verenigingsvrijheid zoals verankerd in Artikel 8 van de Grondwet.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de regering inzichtelijk te maken dat de bestedingsvrijheid van de politieke ambtsdrager buiten elke twijfel verheven is, wanneer er  een betalingsregeling tussen partij en ambtsdrager is waarbij er geen sprake is van een cessieovereenkomst. Deze leden vragen of er een de facto arbeidsrelatie kan ontstaan tussen ambtsdrager en partij in het geval dat een partijbrede overeenkomst bestaat over een (aanzienlijke) betalingsregeling.

De leden van de ChristenUnie vragen de regering inzichtelijk te maken op welk moment een betalingsovereenkomst tussen een partij en haar ambtsdragers, waarvan bijvoorbeeld het gehele bedrag wordt overgemaakt, ongewenst wordt. Kan de regering voorts inzichtelijk maken waarom het overmaken van soms aanzienlijke bedragen wel als vrijwillig aangemerkt dienen te worden maar, los van het bedrag cessieovereenkomsten niet? 

Voor meer informatie zie ook www.tweedekamer.nl.


« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari