November 2011

30-11-2011 10:19 30-11-2011 10:19

Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden.       I Joh. 3:18

 

Lieve mensen,

Zaterdag 19 november was ik op de ChristenUnie inspiratiedag en in de toespraak van Arie Slob vond ik onderwerpen voor deze brief. Hij introduceerde de nieuwe ChristenUnie slogan voor de komende tijd. Geloven, durven, doen. Ik vind dat mooi aansluiten op wat de apostel Johannes schrijft. Door het geloof oriënteren we ons op Gods wetten en luisteren we naar zijn Woord. Dan gaan we hopen “dat het weer goed komt”, uiteindelijk wel. Je strekt je uit naar een toekomst die in Gods hand is; echte hoop maakt mensen moedig. Wat werkt dit uit? Dat we gaan handelen! Uit dat handelen blijkt dat je weet wat liefde is. Liefde is veel meer dan genegenheid; je zet je zelf in om het goede te doen voor een ander. Iemand die niet doet wat hij in een belangrijke situatie kan doen, mist iets wezenlijks en behoeft vernieuwing. Door het geloof verwachten we die vernieuwing van God. De hoop spoort ons aan, we bewegen in de goede richting. Wat we daarmee doen is handelen in liefde. Johannes schrijft daarover:

…dit is Gods gebod: dat we geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkaar liefhebben, zoals hij ons heeft opgedragen.
 I Joh. 3:23

Duurzame economie
De crisis komt maar niet tot rust. Ik hoorde Peter Ester – senator voor de ChristenUnie – hierover spreken bij de algemene financiële beschouwingen in de Eerste Kamer. Intellectuelen hadden het vroeger wel over een “risicomaatschappij”. Dat is nu harde werkelijkheid. We hebben liever een duurzame economie. Dat betekent dat de mensen door kunnen gaan met hun gewone leven, zonder extreme zorgen over hun levensonderhoud straks. Peter betoogde in de Kamer dat men zich dan niet kan beperken tot de financiële wereld. Hij zei: “De ultieme taak waar we ook als Nederland voor staan, is het verbinden van duurzaamheid in het financiële domein aan duur­zaamheid van onze aarde. Sterker: beiden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat is rentmeesterschap zoals wij dat willen verstaan vanuit onze Bijbelse waarden.” Of zoals Arie Slob het zei op de ChristenUnie inspiratiedag: “Het gaat om recht, aan mensen en schepsels”.

 • Verheug u in God, spreek uw geloof uit tegenover Hem, Hij regeert de regeringen
 • Dank voor onze plek in de Eerste Kamer die laatst nog de motie van Roel Kuiper aannam
 • Belijd dat wij mensen ons te veel op financiële voorspoed richtten, bid om nieuwe hoop
 • Vraag voor de regering om daadkracht die zwakken ontziet, dat is liefde op hoog niveau
 • Bid dat de leiders in Europese niet verslappen en komen tot een goed monetair beleid

Zorg voor elkaar
Dit was het tweede punt van Arie’s toespraak op de inspiratiedag. Hij riep op om om ons heen te kijken; hij ziet een stapeleffect van bezuinigingen op de zwaksten. Hij roemde de ChristenUniefractie in Ede, die de moed vond om tegen de gemeentebegroting 2012 te stemmen. Een moeilijke maar weloverwogen keuze. Fractievoorzitter Jos van Heuvelen: “Want ook als oppositiepartij ben je verantwoordelijk voor een goed beleid in Ede. Maar als je na 15 maanden geworstel merkt dat het college en de coalitie nog steeds voor ruim 35% willen bezuinigen op het minimabeleid en ook duurzaamheid steeds minder aandacht krijgt, dan is de maat een keer vol”.

 • Bid voor Ede en voor uw eigen gemeente, voor het beleid en voor de raadsbeslissingen
 • Vraag dat men de kernpunten zal zien, waar ligt ieders eerste verantwoordelijkheid?
 • Dank voor de inzet van uw volksvertegenwoordiger en gemeentebestuur, zegen hen
 • Voorts zijn we dankbaar voor de herwonnen zetel bij de verkiezingen in Hollands Kroon

Jeugd en gezin
Aan het eind van deze brief vindt u een link naar een clip op YouTube, het toont een loflied op Gods macht. De eerste keer moest ik een eenmalige reclame wegklikken en ook daarna vragen bijkomende mededelingen uw aandacht. Zoals “test je wietgebruik” met een link die u helpt bij verslaving. Niet mijn bedoeling, maar al met al wel gepast bij deze brief: op de inspiratiedag zag ik een bekende Nederlander die in zijn jeugd wiet gebruikt had. Nederwiet werkt als Russisch roulette. Je speelt met een desastreus wapen, dat slechts bij sommigen afgaat; anderen geeft het genot. Die reclame bracht me bij andere anti-verslavingssites: door een gemis aan innerlijke vervulling gaan mensen het gewone gezinsleven verwaarlozen. De politiek kan de opvoeding niet vervangen, maar wel zorgen voor voorzieningen die het herstel van het gezin ondersteunen.

 • Bid voor de samenwerking van centra voor Jeugd en Gezin en de andere instellingen
 • Vraag God om nieuwe hoop, met name voor mensen die makkelijk verslaafd raken
 • Dank voor de voornemens van Joel Voordewind tegen de verkoop van drank onder de 18
 • Bid dat het wetsvoorstel om een pedoclub te kunnen verbieden goed ontvangen wordt

Geloofs- en gewetensvrijheid
Het vierde punt dat Arie Slob op de inspiratiedag inbracht, brengt ons bij het werk van het Wetenschappelijk Instituut. Hun inzet voor Duurzaamheid, Vrijheid en Dienstbaarheid is binnen de partij positief ontvangen. Dat blijkt ook uit de toespraak van Arie en daarmee opnieuw uit de onderwerpen van de gebedsbrief. Graag meld ik hoe eminent de staf van ons WI is. Men wil blijven inspelen op het veranderende politiek klimaat. De taal verruwt zich, soms noemt men dat vrijheid, maar het is een verlies aan beschaving en het tast de verdraagzaamheid aan, zodat men in Nederland een beleid accepteert die minder ruimte geeft aan het leven volgens eigen geweten.

 • Dank voor de brochure en het derde boek in de serie D.V.D. “Dienstbaarheid”
 • Dank voor de uitstekende samenwerking tussen allerlei geledingen in de partij
 • Bid tegen verruwing van taal en tolerantie en bid vóór de vrijheid van woord en geweten.

Bestuurlijke ontwikkelingen
In een bestuurlijk rustige periode hebben personen meer ruimte om hun taak aan anderen over te dragen. Andre Rouvoet gaf in april het politiek leiderschap over aan Arie Slob. De voorzitter van de ChristenUnie, Peter Blokhuis, wil volgend jaar aftreden en het bestuur van uw kiesvereniging kan geschikt geachte kandidaten voordragen. De bestuurdersvereniging van de ChristenUnie zoekt ook al een nieuwe voorzitter (en een penningmeester) en Perspectief heeft twee vacatures.

 • Dank voor gelovige bestuurders en bestuursleden, bij u in de buurt en in het land
 • Vraag onze God dat Hij de mensen roept die hun taak in de toekomst doen kunnen
 • Bid voor de verre toekomst, dat God nu de dienaren vormt die Hij later in gaat zetten

Over de hele wereld in dienst staan van God
Hoewel we dat ons niet altijd bewust zijn, is alles wat we goed doen uiteindelijk dienst aan God. Wat daar niet in past is zonder waarde. God is echter zo groot, dat Hij het gewone leven zegent, zodat het spelen van kinderen, het ontluiken van tieners, het werk van volwassenen en het grote geduld van oudere mensen een plaats heeft in zijn rijk. Zo ook de politiek. Hij heeft het allemaal in zijn macht. Dat kan ons vervullen met een diep ontzag. Daarom geef ik u graag de videoklip door die we met elkaar aan het eind van de inspiratiedag bekeken: een aanbidding van de Heer.

Video:  In de hemel is die Heer.

met een hartelijke groet,
Kees Sinke
coördinator gebed 

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari