Schriftelijke vragen Arie Slob inzake de overwegbotsing bij Maarsbergen.

dinsdag 20 december 2011 00:00

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Fractievoorzitter Arie Slob aan de minister van Infrastructuur & Milieu.

Onderwerp:    De overwegbotsing bij Maarsbergen

Kamerstuk:    2011Z26828

Datum:             20 december 2011

Vraag 1
Kent u het bericht “Trein botst op vrachtwagen vol kerstkalkoenen”? 1)

Vraag 2

Herinnert u zich uw antwoord op vraag 107 van de feitelijke vragen over het MIRT-projectenboek 2012 2) waarin u stelt dat u begin 2012 overeenstemming verwacht te bereiken met de regio over de spoorwegovergang in Maarsbergen en dat deze planstudie relatief veel tijd gevergd heeft vanwege het gezamenlijk met de regionaal betrokken partijen zoeken naar een optimale inrichting en inpassing van het project?

Vraag 3

Kunt u aangeven hoe dit antwoord zich verhoudt tot de mededeling in de memorie van toelichting van de begroting voor het jaar 2008 dat de planstudie al grotendeels was afgerond en de start van de uitvoering van het project plaats zou vinden in 2007/2008? 3)

Vraag 4

Wat is de reden dat het project nog steeds niet gestart is terwijl volgens de memorie van toelichting bij het jaarverslag en de slotwet voor het Infrastructuurfonds 2010 de realisatiebeschikking in 2010 is afgegeven? 4)

Vraag 5

Hoe is het mogelijk dat er een realisatiebeschikking is afgegeven, maar dat u weer tot overeenstemming moet komen met de regio? Waarover is exact dan nog geen overeenstemming en welke besluiten zijn nog nodig voordat de schop in de grond kan?

Vraag 6

Zijn de voorgenomen maatregelen bij de genoemde spoorwegovergang nog steeds voorbereid op viersporigheid?


1) NOS 16 december 2011, http://nos.nl/artikel/322960-trein-botst-op-vrachtwagen-vol-kerstkalkoenen.html

2) Kamerstuk 33 000 - A nr. 43

3) Kamerstuk 31 200 - A nr. 2

4) Kamerstuk 32 710 - A nr. 4

Voor meer informatie zie ook www.tweedekamer.nl.

 


« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari