Kerst 2011

22-12-2011 16:47 22-12-2011 16:47

 

Gods Zoon kwam naar beneden om de relatie tussen God en mensen te herstellen. 

Lieve mensen,

Als ik op het werk problemen heb met mijn computerterminal wil de systeembeheerder dat nog wel eens op afstand verhelpen. Dan gebeurt er van alles op mijn scherm, zonder dat ik de muis beweeg, want de technicus heeft contact via de kabel. Hij spant zich wel in, maar hij is ergens anders.

Toen Jezus geboren werd, kwam hij zelf naar beneden. Deze keer hoorde ik dat van Daan. Wanneer je wat langer bij het partijbureau betrokken bent, wordt je op onze kerstbijeenkomst altijd verrast, want we laten de middag organiseren door de nieuwe medewerkers. Daan is zo'n nieuwe medewerker. Hij vertelde meteen al bij de opening waar het met Kerst om gaat. U las het hierboven. Ik kan er niet over uit hoe mooi ik die samenvatting vind. Dat “herstellen” geeft aan dat er iets kapot is.  En als God daartoe zijn Zoon naar beneden stuurt, is het wel duidelijk dat het initiatief bij Hem ligt: Hij laat het in orde maken. Niet op afstand, maar heel nabij. Zo betrokken als maar kan. Het is een mens die de relatie met God herstelt, maar hij komt uit de hemel, want Hij is Gods zoon en zo is het God die onze rebellie overwint en het met de mens weer in orde maakt.

Dankzij Pinksteren is dat hier en nu nog steeds van belang. Als God zijn Geest stuurt lijkt dat een beetje op de vernieuwing van mijn computerverbinding door een team buiten het gebouw. Gods Geest vernieuwt ons streven, ook in de politiek. Door Hem zoeken we het goede - dat wat God behaagt - en kunnen we bidden om wijsheid. Maar die vernieuwing begon heel concreet toen God op aarde kwam als mens: Jezus - God die redt.

 

Bidden voor de volken

Een van de andere nieuwe medewerkers hield ons voor hoe ingrijpend de boodschap van kerst voor de politiek is. God zet van alles op z’n kop. Maria zei: ‘heersers stoot hij van hun troon, en wie gering is geeft hij aanzien’ (Lofzang van Maria, Lucas 1:52). En Zacharias haalde aan dat ‘we bevrijd zouden worden van onze vijanden, gered uit de greep van allen die ons haten’ (Lucas 1:71). Kijken we naar de wereldpolitiek, dan zijn er talloze volken die nu leven zoals de Joden in hun tijd: verdrukt door niet liefhebbende heersers. Juist voor hen zijn deze beloften heel kostbaar. Ze zijn als een licht aan de horizon, dat iemand bemoedigt zodra hij het opmerkt, zelfs al weet hij niet wat welke delen nu al, bij zijn leven vervuld worden en welke delen pas na zijn dood.

 • bid voor Noord-Korea, dat kwijnt onder een totalitair militair regime
 • bid voor clans in Afrika, die lijden omdat sommige clans in hun land overheersen
 • vraag een zegen over de instructies die onze politiemensen in Afghanistan geven
 • vergeet in uw voorbede het Midden Oosten niet (vgl. de kaart uit Caïro hierboven)

Bidden voor Israël

Wie Jezus belijdt hoort bij ‘een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om Jezus’ grote daden te verkondigen’ (1 Petr.2:9). Omdat we dat weten, vergeten we makkelijk dat Zacharias en Maria hun verwachting ook – en dat eerst – uitspraken met betrekking tot hun eigen volk, een herkenbaar volk onder de volken. Dat de Joden samen een volk zijn is niet verloren gegaan en als we weten dat de Bijbel voort­durend over volken spreekt, mogen we zeker bidden dat God in zijn trouw op dit volk blijft letten.

 • bid zo voor de Joden, de broeders van Jezus naar het vlees, dat ze Hem erkennen
 • dank dat het land dat dit volk de vorige eeuw kreeg hen terugbrengt bij oude beloften
 • bid hen de wijsheid van deze Messias toe, zijn zachtmoedigheid, zijn kracht

 

Bidden voor familieomstandigheden

Wat mij in de Bijbel zo opvalt, is dat de grote gebeurtenissen in een land – belangrijke ontwikkelingen in een volk – verteld worden met concrete familiegeschiedenissen. Daarmee wordt Bijbels bidden voor een land óók bidden voor gezinnen. Wie wil bidden voor de politiek kan ook bidden voor degenen die het politieke werk doen. Laten we  hen zegenen in hun huiselijke omstandigheden. Jezus droeg ons op dat we onze vijanden zouden zegenen, moeten we dat dan nalaten bij de leidslieden die wij van harte vertrouwen?

 • bid dat de mensen om hen heen hen kunnen versterken met bemoedigende woorden
 • bid hen vrede in hun huis toe, dat bij hen de verwachting op God niet zal tanen
 • bid ook voor die speciale persoon, die u niet zo ziet zitten, maar wel uw bestuurder is

 

Binnenlandse politiek

Er is veel waar u voor bidden kan. Dinsdag toonde ChristenUnie-senator Peter Ester zich kritisch in het debat in de Eerste Kamer over de wet Werk en Bijstand: "We moeten niet visieloos gaan snijden in de bijstand". Ik denk ook aan de 1040-urennorm in het onderwijs. Of de vrijwillige schuldhulpprojecten die gestart zijn op initiatief van Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn. Bij de asielprocedure ziet de ChristenUnie graag dat lokale gemeentes en maatschappelijke organisaties – zoals kerken – daarbij  betrokken raken. Als dankpunt zou ik graag het behoud van godsdienstvrijheid willen noemen. De aandacht die voor- en tegenstanders aan ritueel slachten geven laat zien hoezeer men beseft, dat je een dier niet zomaar doodt. Dat besef heeft een levensbeschouwelijk karakter en ik ben blij dat de wetgever zich niet overheersend opstelt.

 • bid voor een samenhangend bezuinigingsbeleid en voor vernieuwing van de arbeidsmarkt
 • bid voor een beleid dat ruimte geeft aan organisaties in het maatschappelijke middenveld
 • dank voor de verantwoordelijkheid die mensen nemen, om goed met dieren om te gaan

 

Dankbaar zijn voor Kerst

Kersttijd was verdrukkingtijd. De lofzang van Maria en de lofzang van Zacharias tonen ons hoe zeer de verdrukking aanwezig was. Welke bestuurder laat zwangere vrouwen grote dagmarsen maken, omdat hij exacte gegevens wil? Maria en Zacharias laten ons zien dat zij met hun liederen in staat waren om - dwars door die verdrukkingtijd heen - te letten op het heil dat zij uiteindelijke ontvangen zouden. Door hun geloof konden ze al bij voorbaat zo dankbaar zijn dat het op bijzondere momenten de boventoon kreeg. Met dat geloof kunnen wij nog steeds in die verwachting leven.

 • laten we daarvoor danken

met een hartelijke groet,
Kees Sinke

coördinator gebed 

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari