Inbreng verslag (wetsvoorstel) Arie Slob inzake Plattelandswoningen.

15-12-2011 00:00 15-12-2011 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Fractievoorzitter Arie Slob inzake Plattelandswoningen.

Onderwerp:   Plattelandswoningen

Kamerstuk:   33 078

Datum:            15 december 2011

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met belangstelling kennis genomen van het wetsvoorstel. Zij zien in deze wet mogelijkheden om woningen op het platteland te benutten voor bewoning zonder dat hierdoor bedrijfsactiviteiten in gevaar komen. Zij hebben hierover de volgende vragen.

Het wetsvoorstel regelt dat plattelandswoningen niet worden beschermd tegen milieugevolgen van het bijbehorende bedrijf. Genoemde leden hebben de indruk dat met het wetsvoorstel automatisch alle woningen die voldoen aan de definitie als plattelandswoning worden gedefinieerd. Genoemde leden vragen waarom er niet voor is gekozen deze keuze over te laten aan de gemeente die het bestemmingsplan opstelt.

Ook vragen deze leden wat de gevolgen zijn bij uitbreiding van een naastliggend bedrijf waardoor bijvoorbeeld geluid of stankhinder toeneemt. In hoeverre kan dan de aanwezigheid van de plattelandswoning een obstakel zijn voor deze uitbreiding?

Voor meer informatie zie ook www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari