Resolutie 1441

dinsdag 18 maart 2003 13:47

Belangrijkste punten resolutie 1441, die op 8 november 2002 unaniem door de Veiligheidsraad is aangenomen
  • Irak moet binnen zeven dagen (dus uiterlijk 15 november) bevestigen dat het volledig gehoor geeft aan de eisen van de resolutie en dat het zal samenwerken met de VN-inspecteurs.
  • Irak moet binnen dertig dagen (dus uiterlijk 8 december) alle programma’s, materialen en plaatsen bekend maken voor de vervaardiging en ontwikkeling van chemische, biologische en nucleaire wapens.
  • De VN-inspecteurs moeten hun werk niet later dan 45 dagen na aanvaarding van de resolutie beginnen (dus uiterlijk 23 december). Zestig dagen daarna moeten zij aan de Veiligheidsraad rapporteren.
  • De inspecteurs moeten onmiddellijke, onvoorwaardelijk en onbeperkt toegang krijgen tot elke plaats die zij willen inspecteren, inclusief Saddam Husseins speciale ’presidentiële plaatsen’.
  • De inspecteurs mogen Iraakse wetenschappers en andere functionarissen interviewen zonder dat daarbij vertegenwoordigers van de Iraakse regering aanwezig zijn. Desgewenst mogen zij degenen die zij willen interviewen, en hun familieleden, naar het buitenland brengen.
  • De inspecteurs kunnen een locatie die zij willen inspecteren ’bevriezen’ door een zone uit te roepen waar alle bewegingen over de grond en door de lucht zijn verboden.
  • De resolutie brengt in herinnering dat de Veiligheidsraad Irak herhaaldelijk heeft gewaarschuwd dat het te maken zou krijgen met “ernstige gevolgen” als het land zou doorgaan met het niet nakomen van zijn verplichtingen.
  • De resolutie verklaart dat Irak nog steeds wezenlijk verzuimd zijn verplichtingen na te komen. Irak krijgt nu een ,,laatste kans” zijn verplichtingen na te komen.
  • ,,Valse verklaringen en ommissies” in verklaringen en het niet volledig meewerken bij de tenuitvoerlegging van de resolutie zou opnieuw een wezenlijk verzuim vormen bij het nakomen van Iraks verplichtingen en ,,zal ter beoordeling aan de Veiligheidsraad worden gerapporteerd’’.
  • De inspecteurs moeten elke verstoring door Irak van de inspecties onmiddellijk aan de Veiligheidsraad rapporteren, net als elke teken dat Irak niet meewerkt aan zijn verplichting te ontwapenen. De Veiligheidsraad komt dan onmiddellijk bijeen “ om de situatie te bespreken”. (Reuters)

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari