“Géén Duitse tolheffing voor de binnenvaart!”

Nijmegen09-01-2015 11:54 09-01-2015 11:54

Vandaag heeft Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie-SGP) met spoed vragen gesteld aan de Europese Ministerraad over Duitse tolplannen voor de binnenvaart.

Van Dalen: "De Duitse Bondsregering overweegt serieus tol te gaan heffen op de Duitse binnenwateren zoals de Rijn. Het moet voor Nederland topprioriteit zijn, dit tegen te houden. De Rijn is de belangrijkste vaarweg van en naar Rotterdam: tolheffing op die vaarweg zou niet alleen de binnenvaart maar met name Rotterdam vol treffen. Bovendien kan zo'n heffing naar mijn mening helemaal niet: de zogenaamde Herziene Rijnvaart-Akte, een internationaal verdrag uit 1868, verbiedt dit".

Alle hens aan dek
De Duitse Bondsregering studeert al enkele jaren op de vraag van tolheffing voor de binnenvaart. Maar deze week heeft die regering aan de fractie van de Groenen in de Bundestag laten weten, zo'n heffing serieus te overwegen. Van Dalen: "Alle hens aan dek dus om deze ontwikkeling te keren. Voor de binnenvaart kan zo'n heffing desastreus uitpakken: de marges in die sector zijn dun en zo'n heffing zou het einde kunnen betekenen voor meerdere ondernemingen. Daarom met spoed mijn vragen aan de Europese Ministers en het nieuwe Letse Voorzitterschap.
 
-------------------------------------------------------------------
Aan de Raad van Ministers

Onderwerp: tolheffing Duitse binnenvaart
 
1. Heeft de Raad kennis genomen van antwoorden van de Duitse Bondsregering op vragen van de fractie van de Groenen, dat de regering overweegt, tol te gaan heffen voor gebruikers van de Duitse binnenwateren (zie voetnoot a.)?
 
2. Is de Raad met mij van mening dat, enerzijds vanwege internationaal rechtelijke verplichtingen, anderzijds vanwege het risico dat zo een eenzijdig genomen maatregel het vervoer over de binnenwateren kan ontwrichten, een tolheffing niet mag en niet dient te worden opgelegd?
 
3. Welke stappen zal de Raad dan wel het Letse voorzitterschap nemen om de Duitse Bondsregering van de onder 2. aangegeven opvatting te doordringen?

a.) link naar bericht van NOS, 7 januari 2015

« Terug

Nieuwsarchief > 2015

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari