Bisschop de Korte bepleit een katholieke ChristenUnie

banner Groenlezing 201507-04-2015 13:40 07-04-2015 13:40

In de Groenlezing die bisschop Gerard de Korte morgen houdt in Paushuize in Utrecht steunt hij de gedachte van een ChristenUnie als een partij voor alle christenen die principieel kiezen voor confessionele partijvorming.

De ChristenUnie, die zich momenteel bezint op haar beginselen, zou volgens bisschop De Korte kunnen bouwen op vroegchristelijke geloofsbelijdenissen, zoals de Apostolische Geloofsbelijdenis en de geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel.

Principieel kan een katholieke ChristenUnie zich volgens de bisschop van Groningen-Leeuwarden verrijken met het rooms-katholieke denken over mens en samenleving. Bisschop de Korte noemt de inzet voor de menselijke waardigheid, het personalisme, solidariteit, de inzet voor het bonum commune en het subsidiariteitsbeginsel.

Twee noties wil de bisschop extra nadruk geven: het  gemeenschapsdenken en het wereldomvattende denken.  Gevoed door deze kernbeginselen zou een katholieke ChristenUnie een bijdrage kunnen leveren aan een humanisering van de globalisering. Het gaat dan om een duidelijke garantie van bestaanszekerheid voor een groeiend aantal kwetsbare mensen in de Nederlandse onderklasse. Maar evenzeer om de inzet voor een meer sociale en duurzame wereldorde. Het denken in universele termen kan tevens een barrière opwerpen tegen het toenemende populisme en nationalisme in Nederland en andere landen in Europa.

Bisschop De Korte stelt overigens dat de Nederlandse bisschoppen anno 2015 geen uitspraken meer doen over de partijkeuze van hun gelovigen. Iedere katholiek is geroepen om een goede afweging te maken en een verantwoorde gewetensbeslissing te nemen.

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2015

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari