Europese FBI onnodig en overbodig

Zittingszaal_Straatsburg_0229-04-2015 13:57 29-04-2015 13:57

Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie-SGP) ziet de plannen om een Europees Openbaar Ministerie op te zetten, niet zitten. Van Dalen: ,,Het strafrecht, inclusief het opsporen, vervolgen en voor de rechter brengen van verdachten, is een bevoegdheid van de Lidstaten.

Dat moet wat mij betreft vooral zo blijven! Ik wil geen Europese FBI die met blauwe badges zwaait en zegt: ´Opzij, aan de kant, wij nemen deze zaak nu over` Onnodig en overbodig!”

De Europarlementariër deed zijn uitspraken na een stemming in het Europees Parlement waarbij een EP-meerderheid opriep tot het opzetten van een Europees Openbaar Ministerie (EOM). Van Dalen: ,,Er is nog altijd veel te veel fraude met EU fondsen. Dat moeten we aanpakken. Maar niet door een Europees Openbaar Ministerie op te zetten: dat is niet het juiste antwoord. Onnodig en overbodig"

Volgens plannen van de Europese Commissie, nu dus gesteund door een meerderheid van het Parlement, moet een nieuw EOM fraude met EU fondsen bestrijden. Hiervoor zou een Europees systeem van strafrecht moeten worden opgezet, dat exclusieve bevoegdheden krijgt in grensoverschrijdende zaken. Volgens Van Dalen ligt de oplossing in het beter gebruiken van al bestaande structuren:  ,,Europa heeft reeds vele jaren een fraudebestrijdingsinstantie: OLAF. Europa heeft ook al een organisatie die samenwerking van nationale justitie moet coördineren: EuroJust in Den Haag. Het werk van OLAF en EuroJust moet gewoon effectiever."

Pavlov-reactie

Van Dalen meent dat het opzetten van nóg een bureaucratische laag de fraudebestrijding niet gaat verbeteren, integendeel. Van Dalen:

“Wanneer er in de EU een probleem is wordt meestal een nieuw orgaan opgericht om dat probleem aan te pakken. Die Pavlov-reactie zien we nu ook weer in de vorm van het EOM.  Van Dalen vreest dat het Europees strafrecht alleen maar tot verwarring zal leiden bij nationale instanties: ,,In verschillende lidstaten wordt momenteel vooruitgang geboekt bij het bestrijden van fraude met EU fondsen. Als de EU dit nu gaat overnemen, verslapt de houding van de lidstaten weer."

Strafrecht nationale bevoegdheid

Van Dalen vindt dat het strafrecht exclusieve bevoegdheid van de Lidstaten moet blijven. De Nederlandse Tweede Kamer vindt dat ook en heeft de Europese Commissie opgeroepen de plannen in de prullenbak te gooien. De Commissie en het Europees Parlement leggen dit advies echter naast zich neer. De Europarlementariër: ,,Ik ben bang dat deze plannen het toch al geringe vertrouwen van de burger in Europa nog verder zullen schaden."

« Terug

Nieuwsarchief > 2015

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari